Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Pekeliling

Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/1998 Kadar Tuntutan Elaun Lebih Masa  
Bil.2/1998 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon  
Bil.3/1998 Pengurusan Rekod Pejabat (Sistem Pengurusan Fail) [Dibatalkan: Sila Rujuk Pekeliling Pendaftar Bil.11/2012]  
Bil.4/1998 Panduan Urusetia Mesyuarat  
Bil.5/1998 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1998 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai  
Bil.6/1998 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1998- Hari Rehat Sabtu Atau Hari Rehat Khamis Bagi Sektor Awam