Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Pekeliling

Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/2011 Prosedur Tuntutan Gantirugi Terhadap Pelanggar Kontrak Biasiswa Dan Latihan Universiti Malaysia Sabah (Kakitangan Akademik Dan Bukan Akademik)
Bil.2/2011 Garis Panduan Permohonan Bantuan Kewangan Menggunakan Peruntukan Latihan Pusat B005 Bagi Penganjuran Kursus/ Seminar/ Bengkel Oleh Jabatan/ Sekolah/ Pusat/ Institut/ Unit
Bil.3/2011 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1432h Dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam
Bil.4/2011 Peraturan Dan Pelaksanaan Sistem Surat Menyurat Dan Pengurusan Fail Pejabat (SISEF)
Bil.5/2011 Pelaksanaan Sistem Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (E-LNPT)
Bil.6/2011 Garis Panduan Pencalonan Darjah Kebesaran Bintang Dan Pingat Persekutuan Dan Negeri-Negeri Bagi Kakitangan Ums
Bil.7/2011 Peraturan Pakaian Semasa Bekerja Dan Sahsiah Rupa Diri Bagi Pekerja Universiti Malaysia Sabah
Pindaan: Perenggan 4.4.4 Dan Perenggan 4.4.5 Dan Dibaca Bersama Pekeliling Pendaftar Bil.8/2012