Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Soalan Lazim Bahagian Pengurusan Maklumat

Permohonan Maklumat

1. Apakah jenis – jenis maklumat yang boleh di pohon daripada sektor Pengurusan Maklumat?
- Maklumat Sumber Manusia (maklumat berkenaan jumlah & statistik kakitangan UMS)
- Maklumat Aktiviti-aktiviti Jabatan Pendaftar
- Maklumat fungsi setiap Bahagian - bahagian di Jabatan Pendaftar

2. Tempoh masa yang diperlukan untuk memproses maklumat
- Minimum : 1 Jam (maklumat yang sedia ada dan hanya perlu disusun dari segi format)
- Maksimum 3-5 hari (bergantung kepada kerumitan susunan format dan jenis maklumat yang di pohon)

3. Kesahihan data kakitangan daripada Bahagian Pengurusan Maklumat
- Sumber data daripada Sistem Hrmis


Pengurusan Aplikasi HRMIS

1. Apakah modul/submodul /EG–HRMIS yang boleh digunakan oleh kakitangan UMS?
- Pengurusan Rekod Peribadi
- Profil Perkhidmatan (view sahaja)
- Pengisytiharan Harta (dalam proses untuk digunakan)

2. Sekiranya mempunyai masalah/pertanyaan berkenaan EG-HRMIS, siapakah boleh dihubungi?
- Encik Asfie / Cik Fadlina Daud :1448 / 1451

3. Apakah perbezaan EG-HRMIS dan HR-Online?

- EG-HRMIS merupakan satu projek kerajaan dibawah Kerajaan Elektronik (E-Government) dan diterajui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia manakala HR-Online merupakan satu projek Jabatan Pendaftar dengan kerjasama Unit Multimedia dan Teknologi Pendidikan (UMTP) untuk pengeluaran maklumat peribadi kakitangan ke EG-HRMIS.

4. Apakah aplikasi – aplikasi sumber manusia yang kini digunakan di Universiti Malaysia Sabah?
- egHRMIS
- HR-Online
- CV-Online
- e-Jobs
- e- Cuti
- e-LNPT
- MyIDP