Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/1997 Garis Panduan Pelantikan Pensyarah / Prof. Madya / Profesor Kontrak  
Bil.2/1997 Mengumpul / Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1998 dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai