Under Construction

 

HUMAN RESOURCES DIVISION
ACADEMIC SERVICE DIVISION
ADMINISTRATIVE AND GOVERNANCE DIVISION
SECURITY DIVISION

 

 

ALAMAT

JABATAN PENDAFTAR

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

ARAS 4, BLOK SELATAN, BANGUNAN CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

JALAN UMS, 88400 KOTA KINABALU, SABAH

 

TEL : 088 –  320383 / 320123 (TALIAN TERUS)

FAKS : 088 – 320243

LOKASI JABATAN PENDAFTAR UMS