Pemakluman Penubuhan Entiti Akademik Fakulti Pengajian Islam UMS

PEMAKLUMAN PENUBUHAN ENTITI AKADEMIK FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 
Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah bersetuju meluluskan penubuhan entiti akademik Fakulti Pengajian Islam (FIS) Universiti Malaysia Sabah berkuat kuasa pada 10 Mei 2021.