Sudahkah anda melengkapkan myPORTFOLIO?

Sudahkah anda melengkapkan myPORTFOLIO?
 
Sasaran KPI UMS dalam KRA 4 ialah 100% staf pentadbiran UMS hendaklah mempunyai myPORTFOLIO. Sehubungan dengan itu, salah satu perkara yang akan disemak dalam pemeriksaan audit dalam MS ISO ialah berkaitan myPORTFOLIO.