Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 Bahagian Pentadbiran & Governan

Warga UMS dijemput untuk mengisi borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 Bahagian Pentadbiran & Governan dengan mengimbas kod QR yang disediakan.