Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 Perkhidmatan Mesin Fotokopi UMS

 
Warga UMS dijemput untuk mengisi borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 Perkhidmatan Mesin Fotokopi UMS dengan mengimbas kod QR yang disediakan.