English (UK)Malay

Events Archive

TAHUN 2020

 

Januari

 

1

LAWATAN AHLI PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS :PROGRAM DOKTOR PERUBATAN, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN [PANEL: PROF. IR. DR. ZAINAL BIN ZAKARIA, CIK AGNIS BTE SOMBULING DAN PN. SALMIE JEMON @ SUHAINA]

10 JANUARI 2020
2 BENGKEL PEMURNIAN KRA1: QUALITY EDUCATIONAL EXPERIENCE FOR STUDENTS SIRI 1/2020 10 JANUARI 2020
3 INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACADEMIC PROFESSION AND POLICY IN EAST ASIAN HIGHER EDUCATION: WORKSHOP ON ACADEMIC PROFESSION, GOVERNANCE AND POLICY IN EAST ASIA 13 JANUARI 2020
4

LAWATAN AHLI PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS: PROGRAM SARJANA KOMPUTER [PEMBANGUNAN PERISIAN] [MQF/FQ 8110], FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK  [PANEL: PROF. IR. DR. ZAINAL BIN ZAKARIA DAN PROF. MADYA DR. ABENTIN BIN ESTIM]  

22 JANUARI 2020
5

BENGKEL PEMURNIAN KRA1:  QUALITY EDUCATIONAL EXPERIENCE FOR STUDENTS SIRI 2/2020

22 JANUARI 2020
6

LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH PROGRAM SARJANA SAINS KOMPUTER [PEMBANGUNAN PERISIAN] [MQA/FA 8110]

- PANEL DARIPADA MQA

28-29 JANUARI 2020

 

 

TAHUN 2019

 

1

TAHNIAH PROFESOR DR. VINCENT PANG - SYARAHAN PERDANA: CURRICULUM EVALUATION IN MALAYSIA : ASPIRATIONS AND REALITIES

4 JANUARI 2019

2

MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN AHLI PANEL PENILAI

10 JANUARI 2019

3

PRA BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM [ BAGI ISU PASCASISWAZAH] UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SIRI 1/2019 [KALI KE 4]

11 JANUARI 2019

4

MESYUARAT BERSAMA PENGERUSI PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK BIL. 1/2019 [KALI PERTAMA]

18 JANUARI 2019

5

TAHNIAH DR. LIEW THOR SENG- PERTANDINGAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

23-24 JANUARI 2019

6

BENGKEL PENILAIAN SELF LEARNING TIME DAN TABLE 4 UNTUK FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

24 JANUARI 2019

7

BENGKEL PERAKUAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA

24 JANUARI 2019

8

BENGKEL OBE UNTUK FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN

30 JANUARI 2019

9

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:    FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN

30-31 JANUARI  2019

10

TAKLIMAT FASILITATOR DAN RAPPORTEUR UNTUK BE BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 2019

13 FEBRUARI 2019

11

BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 2019 [KALI KE 5]

14-16 FEBRUARI 2019

12

PERBINCANGAN SISTEM OUTCOME BASED EDUCATION [OBE]

18 FEBRUARI 2019

13

KKFM [FREKUENSI 91.10FM] RANCANGAN DARI MEJA PROFESSOR BERSAMA PROF. DR. VINCENT PANG, TAJUK PERBINCANGAN BERKAITAN KUALITI AKADEMIK [www.kampuskita.listen2myshow.com]

19 FEBRUARI 2019

14

INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACADEMIC PROFFESSION AND POLICY IN EAST ASIA HIGHER EDUCATION: WORKSHOP AND ACADEMIC PROFESSION GOVERNANCE AND POLICY IN EAST ASIA

19-20 FEBRUARI 2019

15

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:  FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

20 FEBRUARI 2019

16

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:  FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK [UMSKAL]

21 FEBRUARI 2019

17

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS: 

1] FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK [KAMPUS INDUK]

2] PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA

3] PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR

4] PERPUSTAKAAN

5] JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 

6] JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

7] BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK

22 FEBRUARI 2019

18

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:    FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN

25-26 FEBRUARI 2019

19

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:    FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM

27-28 FEBRUARI 2019

20

BENGKEL OUTCOME BASED EDUCATION [OBE] FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

27 FEBRUARI 2019

21

KLINIK  SISTEM OUTCOME BASED EDUCATION [OBE] 

1] FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

2] FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

3] KOMPUTERAN DAN INFORMATIK

27 FEBRUARI 2019

22

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK MQA [AUDIT VERIFIKASI PEMATUHAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA(MQF)] FASA 1: 

FAKULTI PERNIAGAAN EKONOMI DAN PERAKAUNAN

6-8 MAC 2019 

23

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:  FAKULTI PERTANIAN LESTARI

12 MAC 2019

24

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK MQA [AUDIT VERIFIKASI PEMATUHAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA(MQF)] FASA 2:

1] FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK

2] FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

13-15 MAC 2019

25

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:  FAKULTI SAINS MAKANAN & PEMAKANAN

18 MAC 2019

26

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:  FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

25-26 MAC 2019    

27

KLINIK OUTCOME BASED EDUCATION [OBE] FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK [KOTA KINABALU]

2 APRIL 2019

28

PROGRAM JOM SIHAT BERSAMA PKPKA

10 APRIL 2019

29

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK UMS:  AUDIT SUSULAN FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN 

11 APRIL 2019

30

KLINIK OUTCOME BASED EDUCATION [OBE] FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN

12 APRIL 2019

31

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK MQA [AUDIT VERIFIKASI PEMATUHAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA(MQF)] FASA 3: 

1. FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN

2. FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN

3. FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK [KOTA KINABALU]

22 - 24 APRIL 19

32

LAWATAN AUDIT EKSA KE PKPKA - PERSIJILAN SEMULA  

25 APRIL 2019

33

MESYUARAT MAJLIS PENGURUSAN KUALITI - UNIVERSITI AWAM [MPQ-UA] BIL.2/2019

2 MEI 2019         

34

BENGKEL MODERASI PENSKORAN LATIHAN ILMIAH IBTP

16 MEI 2019       

35

BENGKEL BEBAN TUGAS AKADEMIK DAN FULL TIME STUDENT EQUIVALENT (FTSE)

17 MEI 2019       

36

TAKLIMAT AAN DAN AKRI DAN PERKONGSIAN ILMU AMALAN PENDIDIKAN TERKINI  -  PROF. MADYA DR. WAN ZUHAINIS BINTI SAAD, PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN AKADEMIK, JPT

22 MEI 2019       

37

SESI KLINIK PENYEDIAAN PROSPEKTUS ONLINE SESI 2019/2020 SMBU: KLUSTER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN [FPEP/ FSSA]

23 - 24 MEI 2019

38

MESYUARAT KETUA-KETUA  PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN IPTA MALAYSIA [MAGNETIC] DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH KALI KE 42, BIL 2/2019

20 JUN 2019          

39

MAJLIS SESI PERKONGSIAN ILMU:1] MODEL KEPIMPINAN AKADEMIK COMPETENCY BASED TALENT MANAGEMENT [CBTM4EDUCATORS] OLEH: PROF. DR. SALLEH ABD. RASHID, PENGARAH, PUSAT PEMBANGUNAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN LESTARI, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS2] PROBLEM-BASED LEARNING OLEH PROF. DR. FAAIZAH BINTI SHAHBODIN, PENGARAH, PUSAT KECEMERLANGAN DAN   KESARJANAAN AKADEMIK, UNIVERSITI TEKNIKAl MALAYSIA MELAKA

21 JUN 2019                  

40

BENGKEL 2U2I DAN WORK-BASED LEARNING  OLEH PROF. DR.  HJ. MOHAMAD ABDULLAH HEMDI

24 JULAI 2019

41

MAJLIS PERKONGSIAN ILMU : FLEXIBLE EDUCATION 2019  OLEH PROF. DR. VINCENT PANG, PROF. MADYA DR RACHEL FRAN MANSA, DR. JURRY FOO, DR. LIEW THOR SENG, PN SALMIE JEMON DAN PN ZURAINI HJ HAMDIN

25 JULAI 2019    

42 BENGKEL TEKNIKAL ISO PKPKA [PERLUASAN SKOP PASCASISWAZAH] 17 SEPTEMBER 2019
43

LAWATAN PANEL PENILAI KUALITI AKADEMIK MQA [AUDIT VERIFIKASI PEMATUHAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA(MQF)] FASA  4: FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

9 -11 OKTOBER 2019
44

LAWATAN SEMAKAN KURIKULUM KE FAKULTI PKPKA BERSAMA TIMBALAN NAIB CANSELOR [AKADEMIK DAN ANTARABANGSA]    

  1. FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN                                    
  2. FAKULTI KEJURUTERAAN 
  3. FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN DAN FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK  [UMSKAL]
  4. FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN 
  5. FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN
  6. FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
  7. FAKULTI PERNIAGAAN , EKONOMI DAN PERAKAUNAN
  8. FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
  9. FAKULTI PERTANIAN LESTARI

21 OKTOBER 2019

24 OKTOBER 2019

1 NOVEMBER 2019

6 NOVEMBER 2019

7 NOVEMBER 2019

8 NOVEMBER 2019

8 NOVEMBER 2019

15 NOVEMBER 2019

45 KUPI-KUPI EDUCATOR 4.0 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN 31 OKTOBER 2019
46 BENGKEL GARIS PANDUAN PENGIRAAN PERUBAHAN KURIKULUM 5 NOVEMBER 2019
47 PRA BENGKEL KRA 1: MEMPERTINGKATKAN KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 21 NOVEMBER 2019
48 LAWATAN EKSA PUSAT KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN KUALITI AKADEMIK DI FAKULTI PERTANIAN LESTARI 28-29 NOVEMBER 2019
49 KUPI-KUPI EDUCATOR 4.0 FAKULTI PERTANIAN LESTARI 28 NOVEMBER 2019
50 BENGKEL PEMANTAPAN OUTCOME BASED EDUCATION [OBE] FAKULTI PERTANIAN LESTARI
29 NOVEMBER 2019
51 BENGKEL PEMURNIAN GARIS PANDUAN BEBAN TUGAS AKADEMIK 5 DISEMBER 2019

 

 

 


TAHUN 2018

 

BENGKEL KE ARAH iCGPA SIRI 1/2018 (PENJAJARAN KONSTRUKTIF)

12-13 MAC 2018

TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT PEMATUHAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF)

29 MAC 2018

MAJLIS PENGHARGAAN KAKITANGAN YANG BERPINDAH DAN SAMBUTAN HARI LAHIR KAKITANGAN [JAN – MAC]

3 APRIL 2018

JERAYAWARA PKPKA DI FKSW

16-APRIL 2018

JERAYAWARA PKPKA DI PPIB DAN PKPP

14 MEI 2018

JERAYAWARA PKPKA DI FPEP, FPP DAN FSSA

15 MEI 2018

JERAYAWARA PKPKA DI FSMP DAN FPSK

18 MEI 2018

JERAYAWARA PKPKA DI FKJ DAN FKI

25 MEI 2018

JERAYAWARA PKPKA DI UMSKAL

28 MEI 2018

JERAYAWARA PKPKA DI FPL

16 JULAI 2018

SESI TOWNHALL: MASA DEPAN iCGPA DI UMS

27 JULAI 2018

BENGKEL INSTRUMENTASI PENTAKSIRAN KURSUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2 OGOS 2018

MAJLIS PENGHARGAAN DAN SERAH TUGAS – PN. BIBAH IBEH

2 OGOS 2018

BENGKEL PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN AKADEMIK

15 OGOS 2018

LATIHAN FASA III EDUCATOR 4.0: INTENSIVE BLENDED TRAINING

12-13 SEPTEMBER 2018

PRA BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH UMS SIRI 1/2018

5 NOVEMBER 2018

PRA BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH UMS SIRI 2/2018

16 NOVEMBER 2018

PRA BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM PRASISWAZAH UMS SIRI 3/2018

13 DISEMBER 2018