English (UK)Malay

Objektif

PKPKA ditubuhkan untuk mencapai objektif-objektif berikut :
 
  1. Berfungsi sebagai think tank dalam penentuan arah tuju, perancangan, pembangunan, pemantauan dan pelaksanaan hal-ehwal akademik UMS.
  2. Memastikan pembangunan program akademik dilaksanakan mengikut keperluan dan piawai Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
  3. Menjamin kualiti program dan kursus akademik yang ditawarkan di UMS.
  4. Menyelaras penilaian kurikulum bagi program pengajian dan kursus akademik di UMS.