English (UK)Malay

Sektor Kualiti Akademik

 1. SEKTOR KUALITI AKADEMIK

 

Fungsi :

 • Merancang, menyelaras, melaksanakan dan merekod berkaitan dengan hal ehwal Jaminan Kualiti Akademik, merangkumi Pembangunan Program, Pengiktirafan Program, dan Semakan Kurikulum.
 • Merancang, menyelaras, melaksanakan dan merekod berkaitan keurusetiaan Mesyuarat JKPA, Hal Ehwal Senat dan penambahbaikan kualiti berterusan (CQI).

 

Aktiviti:

 1. Seksyen Jaminan Kualiti

 

Bil.

Unit

Fungsi, Skop & Aktiviti

 

1.

 

Unit Akreditasi Program

 

 

Fungsi :

Merancang, menyelaras, melaksana dan merekod semua urusan berkaitan akreditasi program merangkumi pembangunan program baharu, pengiktirafan program dan semakan kurikulum.

 

Skop :

 1. Program Pengajian Asasi & Diploma Sepenuh Masa
 2. Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
 3. Program Pengajian Pascasiswazah

 

Aktiviti :

 1. Menyelaras, mengemaskini dan merekod hal ehwal akreditasi program pengajian UMS
 2. Menyelaras pelaksanaan audit akreditasi sementara dan penuh
 3. Menyelaras, mengemaskini dan merekod data akreditasi (MQA/Badan Profesional dll)
 4. Menyelaras, mengemaskini dan merekod permohona program akademik (permohonan baharu, semakan kurikulum, CQI dll)
 5. Menyelaras dan melaksana program awareness, bengkel dan jerayawara berkaitan akreditasi program
 6. Mengemaskini dan merekod dokumentasi akreditasi program akademik

 

 1. Seksyen Pembangunan Akademik & Senat

 

Bil.

Unit

Fungsi, Skop & Aktiviti

 

1.

 

Unit Pembangunan Akademik

 

 

Fungsi :

Merancang, menyelaras, melaksanakan dan merekod berkaitan keurusetiaan Mesyuarat JKPA, Hal Ehwal Senat dan penambahbaikan kualiti berterusan (CQI).

 

Skop :

 1. Program Pengajian Asasi & Diploma Sepenuh Masa
 2. Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
 3. Program Pengajian Pascasiswazah

 

Aktiviti :

 1. Merancang, melaksana dan merekod /keurusetiaan Mesyuarat JK Pembangunan Akademik
 2. Menyelaras, mengemaskini dan merekod pelaporan berdasarkan keperluan Senat
 3. Menyelaras, mengemaskini dan merekod hal ehwal berkaitan hal ehwal Senat

Menyelaras, melaksana dan merekod berhubung nasihat kepakaran dan kesedaran berkaitan dengan pemakaian standards untuk pemakaian di UMS (melalui JKPA & Senat)