English (UK)Malay

Sektor Kecemerlangan Pengajaran

SEKTOR KECEMERLANGAN PENGAJARAN
 
Fungsi :
 • Merancang, menyelaras, melaksanakan dan merekod berkaitan dengan hal ehwal hal ehwal pengajaran UMS.
 
Aktiviti:
 1. Seksyen Inovasi dan Latihan Pengajaran & Pembelajaran
 
Bil.
Unit
Fungsi, Skop & Aktiviti
 
1.
 
Unit Inovasi Pengajaran & Pembelajaran
 
 
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan inovasi P&P.
 
Skop :
 1. Program Pengajian Asasi & Diploma Sepenuh Masa
 2. Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
 3. Program Pengajian Pascasiswazah
 
Aktiviti :
 1. Memantau dan menyelaras halatuju P&P Fakulti/Pusat/Institut
 2. Merancang dan melaksanakan penganugeran pensyarah cemerlang (AAUMS & APRS)
 3. Merancang dan melaksanakan program yang sesuai bagi membudayakan kaedah-kaedah pengajaran inovatif dan kontemporari.
 
 
2.
 
Unit Latihan Pengajaran & Pembelajaran
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan latihan P&P.
 
Skop :
 1. Program Pengajian Asasi & Diploma Sepenuh Masa
 2. Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
 3. Program Pengajian Pascasiswazah
 
Aktiviti :
 1. Merancang dan melaksanakan program latihan dan bimbingan kemahiran asas P&P efektif.
 2. Merancang, menyelaras dan menganalisa modul latihan bagi P&P dengan kerjasama BSM
 
 
 1. Seksyen Kecemerlangan Pengajaran
 
Bil.
Unit
Fungsi, Skop & Aktiviti
 
1.
 
Unit Kecemerlangan Pengajaran
 
 
Fungsi :
Merancang, menyelaras dan melaksanakan semua urusan berkaitan Kecemerlangan P&P.
 
Skop :
 1. Program Pengajian Asasi & Diploma Sepenuh Masa
 2. Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
 3. Program Pengajian Pascasiswazah
 
Aktiviti :
 1. Menyediakan khidmat sokongan dan rundingcara kemahiran/keperluan khusus P&P berdasarkan disiplin/fakulti.(iCGPA, 2U2i dll)
 2. Merancang, melaksana dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkonsep terkini (Smart classroom)
 3. Merancang dan melaksanakan aktiviti / program yang bersesuaian bagi membudayakan Kecemerlangan Pengajaran