Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kuliah Berpusat Kemahiran Insaniah

Kuliah Berpusat Kemahiran Insaniah merupakan kuliah wajib bagi pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum 3 jam kredit.   Kuliah ini diadakan bertujuan bagi melengkapi dasar dan falsafah PKPP iaitu melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, membangunkan ketahanan fizikal , mental dan spiritual pelajar, menjana pemikiran kreatif, inovatif, produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal dalam menghadapi cabaran. Universiti Malaysia Sabah juga komited dalam melahirkan pelajar yang dapat menguasai kepelbagaian ilmu kemahiran teknikal dan professional serta ilmu dan praktis kemahiran insaniah bagi melengkapi attribute graduan UMS yang holistik. Melalui bengkel ini mahasiswa/i akan dapat mempelajari dan mengenali pentingnya penerapan kemahiran insaniah kepada mahasiswa/i.

 

Objektif

  • Melahirkan mahasiswa/i yang mempunyai semangat patriotism dalam diri.
  • Melahirkan mahasiswa/i yang menitikberatkan uniti dan kesukarelawanan dalam kehidupan.
  • Menghasilkan mahasiswa/i yang mempunyai elemen kemahiran insaniah.