Jadual Kuliah Berpusat Kemahiran Insaniah Semester 1 Sesi 2019/ 2020

UMS – KK /SANDAKAN

TARIKH

PERKARA

MASA

TEMPAT

26 Okt 2019

(Sabtu)

UMS-KK

KULIAH BERPUSAT KEMAHIRAN INSANIAH

Wajib kepada Semua Pelajar Kecuali Pelajar Kursus Komponen Unit Beruniform, Badan Penyelamat & SEJATI

Pelajar kursus komponen unit beruniform, badan penyelamat dan SEJATI akan mengikut kuliah seperti dijadualkan pada minggu ini

9.00 pagi – 12.00 tgh

DKP

26 Okt 2019

(Sabtu)

UMS-Sandakan

Wajib kepada Semua Pelajar Kecuali Pelajar Kursus Komponen Unit Beruniform, Badan Penyelamat & SEJATI

Pelajar kursus komponen unit beruniform, badan penyelamat dan SEJATI akan mengikut kuliah seperti dijadualkan pada minggu ini

9.00 pagi – 12.00 tgh

Bilik Kuliah

 

UMS – KAL

TARIKH

PERKARA

MASA

TEMPAT

19 Okt 2019

(Sabtu)

KULIAH BERPUSAT KEMAHIRAN INSANIAH

Wajib kepada Semua Pelajar Kecuali Pelajar Kursus Komponan Unit Beruniform, Badan Penyelamat & SEJATI

Pelajar kursus komponen unit beruniform, badan penyelamat dan SEJATI akan mengikut kuliah seperti dijadualkan pada minggu ini

9.00 pagi – 12.00 tgh

Bilik Seminar Kiamsam