Bahasa MelayuEnglish (UK)

Tentatif Pembentangan Kertas Kerja

Tarikh  : 24 November 2020

Masa     : 9:00 pagi – 5:00 petang

Tempat : Platform Atas Talian

 

Bil.

Nama Panel

Kumpulan

Komponen

Senarai Kursus

Jumlah Kursus

1.

Dr. Pathmanathan K. Suppiah

En. Mohd Alwi Osman

1

 

Sukan dan Rekreasi

1. Bola Jaring

2. Bola Sepak

3. Bola Tampar

4. Senamrobik

5. Ragbi

5

2.

Kebudayaan dan Kesenian

6. Lukisan dan Catan

7. Tarian Sabah

8. Seni Khat

3

3.

Kepimpinan dan Kemasyarakatan

9. INTERIM (Sek. 1,2,3,4,5,6)

10. INTERIM (Sandakan)

11. Pengurusan Organisasi Pelajar

    (Sek. 1,2,3,4)

11

4.

En. Datu Tumanggong

En. Victor B. Pangayan

2

Kepimpinan dan Kemasyarakatan

12. Pengurusan Organisasi Pelajar

    (Sek. 5,6)

13.Pengurusan Organisasi Pelajar

   (Sandakan)

14. Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa)

    (Sek. 1,2,3,4,5,6)

15. Pengurusan Masjid dan Jenazah

16. Pidato

11

5.

Bisnes, Agrotek dan Teknologi

17. Seni Animasi

18. Penyelenggaraan Komputer dan Rangkaian

2

6.

Badan Beruniform dan Penyelamat

19. Bomba & Penyelamat I

20. Bomba & Penyelamat III

21. Paramedik I

22. Paramedik III

23. Paramedik III (Sandakan)

24. Kembara I

25. Kembara III

7

NOTA:

1. Setiap sesi pembentangan daripada pelajar tidak boleh melebihi tempoh 20 minit.

2. Slide pembentangan perlu disediakan menggunakan format Microsoft Power Point.

3. Slide pembentangan tidak boleh melebihi 10 Slide. Perkara-perkara yang perlu ada dalam Slide adalah:

          a) Nama aktiviti         

           b) Objektif

          c) Tarikh/ Tempat/ Hari

          d) Penyertaan/ Sasaran (termasuk VVIP terlibat sekiranya ada)

          e) Hasil Pembelajaran

          f) Perbelanjaan

          g) Tentatif

          h) Penutup

 

PEMBAHAGI MASA SESI PEMBENTANGAN MENGIKUT KURSUS

Bil

Kod

Kursus

Masa

Pautan Platform

KUMPULAN 1

KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI

1

ES00203

BOLA JARING

0900

  webex

2

ES00403

BOLA SEPAK

0920

3

ES00503

BOLA TAMPAR

0940

4

ES01403

SENAMROBIK

1000

5

ES02203

RAGBI

1020

KOMPONEN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

6

EA00503

LUKISAN DAN CATAN

1040

  webex

7

EA01703

TARIAN SABAH

1100

8

EA01803

SENI KHAT

1120

KOMPONEN KEPIMPINAN DAN KEMASYARAKATAN

9

EK00103  

INTERIM (Sek.1)

 1140  

     webex    

10

EK00103

INTERIM (Sek.2)

1200

11

EK00103

INTERIM (Sek.3)

1220

12

EK00103

INTERIM (Sek.4)

1240

13

EK00103

INTERIM (Sek.5)

0200

14

EK00103

INTERIM (Sek.6)

0220

15

EK00103

INTERIM (Sandakan)

0240

16

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sek.1)

0300

17

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sek.2)

0320

18

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sek.3)

0340

19

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sek.4)

0400

KUMPULAN 2

20

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sek.5)

0900

webex

21

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sek.6)

0920

22

EK00203

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PELAJAR (Sandakan)

0940

23

EK00303

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (Baktisiswa) (Sek.1)

1000

24

EK00303

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (Baktisiswa) (Sek.2)

1020

25

EK00303

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (Baktisiswa) (Sek.3)

1040

26

EK00303

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (Baktisiswa) (Sek.4)

1100

27

EK00303

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (Baktisiswa) (Sek.5)

1120

28

EK00303

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (Baktisiswa) (Sek.6)

1140

29

EK00403

PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH

1200

30

EK00703

PIDATO

1220

KOMPONEN BISNES, AGROTEK DAN TEKNOLOGI

31

EB00203

SENI ANIMASI

1240

webex

32

EB00403

PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN

0200

KOMPONEN BADAN BERUNIFORM DAN PENYELAMAT

33

EJ22101

UMS SEJATI Bomba & Penyelamat I

0220

webex

34

EJ22301

UMS SEJATI Bomba & Penyelamat III

0240

35

EJ23101

UMS SEJATI Paramedik I

0300

36

EJ23301

UMS SEJATI Paramedik III

0320

37

EJ23301

UMS SEJATI Paramedik III (Sandakan)

0340

38

EJ24101

UMS SEJATI Kembara I

0400

 39  

EJ24301

UMS SEJATI Kembara III                                                                                

0420

PERINGATAN:

  • Kursus yang lewat masuk pada masa yang ditetapkan akan membuat pembentangan pada akhir sesi hari pembentangan

 

Carian