Bahasa MelayuEnglish (UK)

Bengkel Training for Trainer (T.OT)

Bengkel Training Of Trainers adalah bengkel yang diadakan oleh Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah untuk peserta yang terdiri daripada tenaga pengajar bagi kursus kokurikukulum.

Objektif utama bengkel ini adalah bertujuan memberi pendedahan awal tentang penerapan kemahiran insaniah dalam kursus kokurikulum yang amat ditekankan oleh pihak PKPP disamping memberi penerangan tentang hal ehwal akademik (silibus dan pemarkahan).

Para peserta bengkel turut diber itaklimat berkaitan dengan pengurusan risiko dan keselamatan semasa menjalankan kuliah dan aktiviti pelajar (UMS SPRINT).

Carian