Bahasa MelayuEnglish (UK)

Unit Kewangan

Kewangan, Aset dan Inventori
 
Unit ini bertanggungjawab untuk menjalankan transaksi kewangan yang melibatkan proses perolehan, aset dan kawalan inventori.
 
Fungsi
 
Menguruskan PKPP pengurusan bajet
Pengurusan perolehan dan proses pembayaran.
kawalan aset dan inventori
Belanjawan dan kawalan kenyataan yang seragam dan unit penyelamat vot

Carian