Seksyen Kewangan

Print
  1. Caj-caj Berkaitan Pelajar Pascasiswazah (Kerja Kursus)
  2. Slide semasa taklimat pelajar prasiswazah PLUMSĀ 
  3. Kaedah Bayaran Yuran Menggunakan Kaedah Online
  4. Tuition Fees for Undergraduate Studies for Local Students by semester (Offered by Centre for External Education)
  5. Tuition Fees for Graduate Studies (by Coursework) for Local and International Students by semester (Offered by Centre for External Education)