CLASS CONFERMENT/ AWARDS

Print
ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA
 
Dianugerahkan kepada graduan Bumiputera dan Bukan Bumiputera terbaik memperolehi keputusan tertinggi dalam bidang akademik dan aktiviti kemahasiswaan.
Awarded to Bumiputera and Non-Bumputera graduates with highest achievement in academic and student activities.
 
ANUGERAH DEKAN
 
Dianugerahkan kepada pelajar yang memperolehi keputusan semester PNGS 3.50 dan ke atas pada setiap semester (Minimum Jam kredit daftar 12 jam).
Awarded to students who achieve CGP of 3.50 and above for each semester (Minumum 12 credit hours registered)
 
HADIAH BUKU
 
Dianugerahkan kepada graduan terbaik bagi setiap program pengajian.
Awarded to graduates with highest academic achievement for each programme
 
PINGAT EMAS ALUMNI
 
Dianugerahkan kepada graduan yang terbaik dari segi akademik & Ko Kurikulum yang memperolehi PNGK tertinggi tidak kurang dari 3.75.
Awarded to the graduate with the highest achievement in academic and co-curricular activities with a minumum CGPA of 3.75
PINGAT EMAS CANSELOR
 
Dianugerahkan kepada graduan terbaik keseluruhan dalam bidang akademik.
Awarded to the graduate with the highest academic achievement
 
PINGAT EMAS NAIB CANSELOR
 
Dianugerahkan kepada graduan terbaik antara fakulti dalam bidang akademik dan aktiviti kemahasiswaan.
Awarded to the graduate with highest achievement in akademik and student activities
 
HADIAH ZAINAL ABIDIN BADOR

Dianugerahkan kepada graduan bumiputera yang cemerlang dalam akademik dan ko-kurikulum, bersahsiah baik dan PNGK terakhir 3.50 dan ke atas.

Awarded to a bumiputera graduate with outstanding academic and co-curricular achievement, good personality traits with a minimum CGPA of 3.50 and above

HADIAH TUN ZAKI

Dianugerahkan kepada graduan bumiputera atau bukan bumiputera, tempatan dan antarabangsa yang mendapat PNGK terakhir 3.75 dan ke atas dan penglibatan yang cemerlang dalam bidang ko-kurikulum.

Awarded to bumiputera or non bumiputera, local and international graduates with a minimum CGPA of 3.75 and above and outstanding involvement in co-curricular activities