ACADEMIC CALENDAR - Undergraduate

Print

TAKWIM AKADEMIK SESI 2020/2021

PROGRAM PRASISWAZAH PLUMS

AKTIVITI

SEMESTER 1

TARIKH

TEMPOH

Pendaftaran Pelajar Baharu

10.10.2020

1 Hari

Pendaftaran Kursus (Pelajar Semasa)

https://smp.ums.edu.my

(Wajib)

12.10.2020 – 20.10.2020

9 Hari

Tempoh Gugur/Tambah Kursus

Ø   (Minggu 1 -  3)

12.10.2020 – 01.11.2020

3 Minggu

Tempoh Tarik Diri Kursus

Ø  (Minggu 4 – 9) 

09.11.2020 – 13.12.2020

6 Minggu

Tempoh Tangguh Pengajian

Ø  (Minggu 1 – 10)

12.10.2020 – 07.12.2020

          10 Minggu

Pendaftaran Lewat

Ø  (Minggu 2 – 3)


[Penalti RM50.00 setiap kursus]

19.10.2020 – 01.11.2020

2 Minggu

Kuliah 

12.10.2020 – 24.01.2021

14 Minggu

Minggu Ulangkaji 

25.01.2021 – 31.01.2021

1 Minggu

Peperiksaan Akhir

01.02.2021 – 21.02.2021

3 Minggu

Cuti Semester

22.02.2021 – 14.03.2021

3 Minggu

Nota : Pindaan maklumat tertakluk kepada kelulusan SENAT dari semasa ke semasa

 TAKWIM AKADEMIK SESI 2020/2021

PROGRAM PRASISWAZAH PLUMS

AKTIVITI

SEMESTER 2

TARIKH

TEMPOH

Pendaftaran Kursus (Pelajar Semasa)

https://smp.ums.edu.my

(Wajib)

15.03.2021 – 23.03.2021

9 Hari

Tempoh Gugur/Tambah Kursus

Ø   (Minggu 1 -  3)

15.03.2021 – 04.04.2021

3 Minggu

Tempoh Tarik Diri Kursus

Ø  (Minggu 4 – 9)

05.04.2021 – 08.11.2021

6 Minggu

Tempoh Tangguh Pengajian

Ø  (Minggu 1 – 10)

15.03.2021 – 16.05.2021

          10 Minggu

Pendaftaran Lewat

Ø  (Minggu 2 – 3)


[Penalti RM50.00 setiap kursus]

22.03.2021 – 04.04.2021

2 Minggu

Kuliah

15.03.2021 – 27.06.2021

14 Minggu

Minggu Ulangkaji

28.06.2021 – 04.07.2021

1 Minggu

Peperiksaan Akhir

05.07.2021 – 25.07.2021

3 Minggu

Cuti Semester

26.07.2021 – 03.10.2021

11 Minggu 

Nota : Pindaan maklumat tertakluk kepada kelulusan SENAT dari semasa ke semasa