Malay

Gugusan Bahasa Asing dan Tempatan

gugusan bahasa asing dan tempatan

 

SYARAT KHAS PENDAFTARAN KURSUS BAHASA ASING DAN TEMPATAN DI PERINGKAT ASAS

 

Pelajar daripada kumpulan penutur etnik tertentu daripada bahasa ibunda yang sama dengan kursus bahasa asing dan tempatan tidak dibenarkan mendaftar kursus tersebut di peringkat asas. Walau bagaimanapun, pelajar diberi kelonggaran untuk mendaftar kursus bahasa asing dan tempatan di peringkat lanjutan sekiranya memenuhi syarat khas yang ditetapkan.

 

 

SYARAT KHAS PendaftarAN KURSUS Bahasa Asing DAN TEMPATAN DI PERINGKAT Lanjutan

 

Pelajar yang menepati syarat - syarat berikut dibenarkan mengambil kursus bahasa asing dan tempatan di peringkat lanjutan:

 

  • Bahasa Mandarin Lanjutan - Lulus mata pelajaran tersebut pada peringkat  SPM dengan mendapat minimum gred C.
  • Bahasa Arab Lanjutan - Lulus mata pelajaran tersebut pada peringkat SPM dengan mendapat minimum gred C.
  • Bahasa Tamil Lanjutan– Lulus mata pelajaran tersebut pada peringkat SPM dengan mendapat minimum gred C.

 

 

Senarai Kursus Bahasa Asing dan Tempatan 

 

SEMESTER

KURSUS

JAM KREDIT

UA00102

UA00202

UA00302

UA00402

UA00502

UA00602

Bahasa Arab Tahap I

Bahasa Arab Tahap II

Bahasa Arab Tahap III

Bahasa Arab Lanjutan I

Bahasa Arab Lanjutan II

Bahasa Arab Lanjutan III

2

2

2

2

2

2

UD00102

UD00202

UD00302

Bahasa Kadazandusun Tahap I

Bahasa Kadazandusun Tahap II

Bahasa Kadazandusun Tahap III

2

2

2

UJ00102

UJ00202

UJ00302

Bahasa  Jepun Tahap I

Bahasa Jepun Tahap II

Bahasa Jepun Tahap  III

2

2

2

UN00102

UN00202

UN00302

UN00402

UN00502

UN00602

Bahasa Mandarin Tahap I

Bahasa Mandarin Tahap II

Bahasa Mandarin Tahap III

Bahasa Mandarin Lanjutan I

Bahasa Mandarin Lanjutan II

Bahasa Mandarin Lanjutan III

2

2

2

2

2

2

UP00102

UP00202

UP00302

Bahasa Perancis Tahap  I

Bahasa Perancis Tahap II

Bahasa Perancis  Tahap III

2

2

2

US00102

US00202

US00302

Bahasa  Sepanyol Tahap  I

Bahasa  Sepanyol Tahap  II

Bahasa  Sepanyol Tahap III

2

2

2

UT00102

UT00202

UT00302

UT00402

UT00502

UT00602

Bahasa Tamil Tahap  I

Bahasa Tamil Tahap II

Bahasa Tamil Tahap  III

Bahasa Tamil Lanjutan I

Bahasa Tamil Lanjutan II

Bahasa Tamil Lanjutan III

2

2

2

2

2

2

UU00102

UU00202

UU00302

Bahasa Korea  Tahap  I

Bahasa Korea  Tahap  II

Bahasa Korea Tahap III

2

2

2

 

 

BAHASA MELAYU UNTUK PELAJAR BUKAN MALAYSIA

 

Kursus Bahasa Melayu hanya ditawarkan kepada pelajar luar negara yang dibahagikan kepada pelajar antarabangsa dan wilayah Nusantara. Pelajar antarabangsa merujuk kepada pelajar yang datang dari semua negara kecuali negara yang terletak di wilayah Nusantara seperti Bunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan selatan Thailand.

 

 

PELAJAR ANTARABANGSA

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

UM00102

UM00202

Bahasa Melayu Tahap I

Bahasa Melayu Tahap II

2

2

PELAJAR DARI WILAYAH NUSANTARA

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

UM00402

UM00502

 

Bahasa Melayu Lanjutan I

Bahasa Melayu Lanjutan II

 

2

2

 

 

 

Bahasa Asing dan Tempatan (Minor)

 

Kursus Bahasa Asing dan Tempatan Minor hanya ditawarkan kepada pelajar Program Hubungan Antarabangsa (HA15), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan.

 

KOD

KURSUS

KREDIT

UZ01904

UZ02004

UZ02104

UZ02203

Bahasa  Arab  Minor I

Bahasa Arab  Minor  II

Bahasa Arab  Minor  III

Bahasa Arab Minor IV

4

4

4

3

UZ01504

UZ01604

UZ01704

UZ01803

Bahasa Mandarin Minor I

Bahasa Mandarin Minor II

Bahasa Mandarin Minor III

Bahasa Mandarin Minor IV

4

4

4

3

UZ01104

UZ01204

UZ01304

UZ01403

Bahasa Jepun Minor I

Bahasa Jepun Minor II

Bahasa Jepun Minor III

Bahasa Jepun Minor IV

4

4

4

3

UZ02704

UZ04004

UZ04104

UZ04203

 

 

 

Bahasa Perancis Minor I

Bahasa Perancis Minor II

Bahasa Perancis Minor III

Bahasa Perancis Minor IV

4

4

4

3

 

Senarai Kursus Bahasa Asing dan Tempatan Untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

 

KOD

KURSUS

KREDIT

UA00102

UA00202

UA00302

Bahasa  Arab  Tahap  I

Bahasa Arab  Tahap  II

Bahasa Arab  Tahap  III

2

2

2

UD00102

UD00202

UD00302

Bahasa Kadazandusun Tahap I

Bahasa Kadazandusun Tahap II

Bahasa Kadazandusun Tahap III

2

2

2

UN00102

UN00202

UN00302

Bahasa Mandarin Tahap I

Bahasa Mandarin Tahap II

Bahasa Mandarin Tahap III

2

2

2

UT00102

UT00202

UT00302

Bahasa Tamil Tahap I

Bahasa Tamil Tahap II

Bahasa Tamil Tahap III

2

2

2

UJ00102

UJ00202

UJ00302

Bahasa Jepun Tahap I

Bahasa Jepun Tahap II

Bahasa Jepun Tahap III

2

2

2