Malay

Gugusan Bahasa Inggeris

GUGUSAN BAHASA INGGERIS

Mulai kohort 2020/2021: (Pelajar baru yang mendaftar mulai sesi 2020/2021)

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

CATATAN

UB01002

Essential Communication Skills

2

Bahasa Inggeris Asas

 

(Bagi pelajar yang mencapai MUET Gelung 2 & 3) atau

(Bagi pelajar PEP yang mencapai MUET Gelung 3) atau

(Bagi pelajar yang mencapai IELTS di bawah Gelung 6.0/ TOEFL di bawah 550 mata)

UB00202

Oral Communication in English

2

UB00302

Reading & Writing in English

2

UB00702

English for Occupational Purposes

2

UB00402

Academic Reading & Writing

2

Bahasa Inggeris Lanjutan

 

(Bagi pelajar yang mencapai MUET Gelung 4, 5 & 6) atau

(Bagi pelajar PEP yang mencapai MUET Gelung 3) atau

(Bagi pelajar yang mencapai IELTS Gelung 6.0 dan ke atas/ TOEFL 550 mata dan ke atas)

UB00502

English for Research Purposes

2

UB06002

English for Creative Communication

2

UB02002

English for Employment

2

 

PELAJAR TEMPATAN:

 

 

 

SYARAT PENAWARAN

BAHASA INGGERIS ASAS

 

BAGI PELAJAR YANG MENCAPAI MUET GELUNG 2 & 3

BAHASA INGGERIS LANJUTAN

 

BAGI PELAJAR YANG MENCAPAI MUET GELUNG 4, 5 & 6

 

 

 

CATATAN

ALIRAN

SASTERA

SAINS

FKJ (HK)

UH6313001 & UH6145001

TAHUN

SEMESTER

KOD & NAMA KURSUS

 

 

 

Setiap pelajar wajib lulus keseluruhan kursus Bahasa Inggeris

(4 kursus) dengan purata Gred C untuk membolehkan pelajar layak bergraduat.

 

 

 

I

 

I

UB01002 Essential Communication Skills

UB00202 Oral Communication in English

UB06002 English for Creative Communication

UB00402 Academic Reading & Writing

 

II

UB00202 Oral Communication in English

UB01002 Essential Communication Skills

UB00402 Academic Reading & Writing

UB06002 English for Creative Communication

 

 

 

II

 

I

UB00302 Reading & Writing in English

UB00702 English for Occupational Purposes

UB02002 English for Employment

UB00502 English for Research Purposes

 

II

UB00702 English for Occupational Purposes

UB00302 Reading & Writing in English

UB00502 English for Research Purposes

UB02002 English for Employment

JUMLAH JAM KREDIT

8

8

8

8

 

PELAJAR ANTARABANGSA

 

 

SYARAT PENAWARAN

BAHASA INGGERIS ASAS

(MUET GELUNG 3) (PELAJAR PEP)

ATAU

(IELTS DI BAWAH GELUNG 6.0/ TOEFL DI BAWAH 550 MATA)

BAHASA INGGERIS LANJUTAN

(MUET GELUNG 4, 5 & 6) (PELAJAR PEP)

ATAU

(IELTS GELUNG 6.0 DAN KE ATAS/ TOEFL 550 MATA DAN KE ATAS)

 

 

 

CATATAN

ALIRAN

SASTERA

SAINS

SASTERA (TERMASUK UH6313001 & UH6145001)

SAINS (TERMASUK FKJ)

TAHUN

SEMESTER

KOD & NAMA KURSUS

 

 

 

Setiap pelajar wajib lulus keseluruhan kursus Bahasa Inggeris (4 kursus) dengan purata Gred C untuk membolehkan pelajar layak bergraduat.

 

 

 

I

 

I

UB01002 Essential Communication Skills

UB00202 Oral Communication in English

UB06002 English for Creative Communication

UB00402 Academic Reading & Writing

 

II

UB00202 Oral Communication in English

UB01002 Essential Communication Skills

UB00402 Academic Reading & Writing

UB06002 English for Creative Communication

 

 

 

II

 

III

 UB00302 Reading & Writing in English

 UB00702 English for Occupational Purposes

 UB02002 English for Employment

 UB00502 English for Research Purposes

 

IV

UB00702 English for Occupational Purposes

UB00302 Reading & Writing in English

UB00502 English for Research Purposes

UB02002 English for Employment

JUMLAH JAM KREDIT

8

8

8

8

 

SEBELUM kohort 2020/2021: (Pelajar yang telah mendaftar sebelum sesi 2020/2021)

Pendaftaran kursus PPIB dalam gugusan bahasa Inggeris dibahagikan kepada dua kategori mengikut pencapaian pelajar dalam Malaysian University English Test (MUET):

MUET Gelung 1 dan 2: 

Empat (4) kursus bahasa Inggeris di peringkat asas [lapan (8) jam kredit] 

MUET Gelung 3 bawah (Jumlah Markah Keseluruhan 140 – 159):

Empat (4) kursus  bahasa Inggeris di peringkat asas [lapan (8) jam kredit]

MUET Gelung 3 atas (Jumlah Markah Keseluruhan 160 – 179):

Tiga (3) tahap daripada mana-mana kursus bahasa asing / tempatan [enam (6) jam kredit] dan

satu kursus bahasa Inggeris [dua (2) jam kredit]

MUET Gelung 4, 5 dan 6:              

Tiga (3) tahap daripada mana-mana kursus bahasa asing / tempatan [enam (6) jam kredit] dan

satu kursus bahasa Inggeris [dua (2) jam kredit]

Jadual 2.1: Senarai Pendaftaran Kursus Bahasa Inggeris bagi Pelajar yang mencapai MUET Gelung 1, Gelung 2 dan Gelung 3 (Jumlah Markah Keseluruhan 140-159)

       ALIRAN

 

SEMESTER

KOD DAN NAMA KURSUS

SASTERA

SAINS

I

UB01002

ESSENTIAL COMMUNICATION SKILLS

UB00202

ORAL COMMUNICATION IN ENGLISH

II

UB00202  

ORAL COMMUNICATION IN ENGLISH

UB01002

ESSENTIAL COMMUNICATION SKILLS

III

UB00302

READING AND WRITING IN ENGLISH

UB00702

 ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES

IV

UB00702

 ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES

UB00302  

READING AND WRITING IN ENGLISH

JUMLAH JAM KREDIT

8

8

* Setiap pelajar wajib lulus keseluruhan kursus Bahasa Inggeris dengan purata Gred C untuk membolehkan pelajar layak bergraduat.

Jadual 2.2:  Senarai Pendaftaran Kursus Bahasa Asing /Tempatan dan Bahasa Inggeris Lanjutan bagi Pelajar yang mencapai MUET Gelung 3 atas (Jumlah Markah 160-179) , Gelung 4, Gelung 5 dan Gelung 6 

SEMESTER

KURSUS BAHASA ASING /TEMPATAN

JAM KREDIT

JUMLAH JAM KREDIT

I

Asas 1

2

6

II

Asas 2

2

III

Asas 3

2

ATAU

I

Lanjutan 1

2

II

Lanjutan 2

2

III

Lanjutan 3

2

DAN

2

KURSUS BAHASA INGGERIS

IV

UB00402 Academic Reading and Writng

2

ATAU

UB00502 English For Research Purposes

2

ATAU

UB06002 English for Creative Communication

2

ATAU

UB02002 English for Employment

2

JUMLAH JAM KREDIT YANG PERLU DIAMBIL

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris Lanjutan 

Pendaftaran kursus Bahasa Inggeris Lanjutan hanya dikhususkan kepada beberapa program di fakulti tertentu:

  • Fakuliti Kejuruteraan – [Semua Program HK]
  • Fakuliti Kemanusiaan, Seni dan Warisan -[Program Hubungan Antarabangsa(HA15)]
  • Fakulti Psikologi dan Pendidikan - [Program TESL (HT06)]

Jadual 2.3: Senarai Pendaftaran Kursus Bahasa Inggeris Lanjutan bagi Pelajar Program Kejuruteraan, Hubungan Antarabangsa dan TESL yang mencapai MUET Gelung 3 atas (Jumlah Markah 160-179), Gelung 4, Gelung 5 dan Gelung 6 

Program

Kod dan Kursus

Jumlah Jam Kredit

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Kejuruteraan

(HK01, HK02, HK03, HK08, HK20)

UB06002

English for Creative Communication

UB00402

Academic Reading and Writing

UB02002

English for Employment

UB00502

English for Research Purposes

8

TESL (HT06) dan Hubungan Antarabangsa (HA15)

UB00402

Academic Reading and Writing

UB06002

English for Creative Communication

UB00502

English for Research Purposes

UB02002

English for Employment

8

Jam kontak bagi setiap kursus bahasa Inggeris ialah tiga (3) jam. Setiap pelajar WAJIB lulus dalam kursus bahasa Inggeris pada tahap yang terdahulu sebelum dibenarkan mendaftar ke tahap yang seterusnya. Bagi Kursus Bahasa Inggeris, pelajar diwajibkan lulus dengan purata Gred C untuk membolehkan pelajar layak bergraduasi.