Malay

Gugusan Bahasa Inggeris

Gugusan Bahasa inggeris

 

Pendaftaran kursus PPIB dalam gugusan bahasa dibahagikan kepada dua kategori mengikut pencapaian pelajar dalam Malaysian University  English Test (MUET):

 

MUET gelung 1 dan 2:                   

Empat (4) modul bahasa Inggeris di peringkat asas [lapan (8) jam kredit]

 

MUET gelung 3 (Jumlah Markah Keseluruhan 140 – 159):

Empat (4) modul bahasa Inggeris di peringkat asas [lapan (8) jam kredit]

 

MUET gelung 3 (Jumlah Markah Keseluruhan 160-179):

Tiga (3) tahap daripada mana-mana kursus bahasa asing / tempatan [enam (6) jam kredit] dan

satu kursus bahasa Inggeris [dua (2) jam kredit]

 

MUET gelung 4, 5 dan 6:              

Tiga (3) tahap daripada mana-mana kursus bahasa asing / tempatan [enam (6) jam kredit] dan

satu kursus bahasa Inggeris [dua (2) jam kredit]

 

Jadual 2.1: Senarai Pendaftaran Kursus Bahasa Inggeris bagi Pelajar yang mencapai MUET Gelung 1, Gelung 2 dan

    Gelung 3 (Jumlah Markah Keseluruhan 140-159)

 

       ALIRAN

 

SEMESTER

KOD DAN NAMA KURSUS

SASTERA

SAINS

I

UB00102

COMMUNICATIVE ENGLISH GRAMMAR

UB00202

ORAL COMMUNICATION IN ENGLISH

II

UB00202  

ORAL COMMUNICATION IN ENGLISH

UB00102  

COMMUNICATIVE ENGLISH GRAMMAR

III

UB00302

READING AND WRITING IN ENGLISH

UB00702

 ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES

IV

UB00702

 ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES

UB00302  

READING AND WRITING IN ENGLISH

JUMLAH JAM KREDIT

8

8

* Setiap pelajar wajib lulus keseluruhan kursus Bahasa Inggeris dengan purata Gred C untuk membolehkan pelajar layak bergraduat.

 

 

 

 

Jadual 2.2:  Senarai Pendaftaran Kursus Bahasa Asing /Tempatan dan Bahasa Inggeris Lanjutan bagi

Pelajar yang mencapai MUET Gelung 3 (Jumlah Markah 160-179) , Gelung 4, Gelung 5 dan

Gelung 6

 

SEMESTER

KURSUS BAHASA ASING /TEMPATAN

JAM KREDIT

JUMLAH JAM KREDIT

I

Asas 1

2

6

II

Asas 2

2

III

Asas 3

2

ATAU

I

Lanjutan 1

2

II

Lanjutan 2

2

III

Lanjutan 3

2

DAN

2

KURSUS BAHASA INGGERIS

IV

UB00402 Academic Reading and Writng

2

ATAU

UB00502 English For Research Purposes

2

ATAU

UB00602 Grammar In Context

2

ATAU

UB02002 English for Employment

2

JUMLAH JAM KREDIT YANG PERLU DIAMBIL

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Inggeris Lanjutan

 

Pendaftaran kursus Bahasa Inggeris Lanjutan hanya dikhususkan kepada beberapa program di fakulti tertentu:

 

  • Fakuliti Kejuruteraan – [Semua Program HK]
  • Fakuliti Kemanusiaan, Seni dan Warisan -[Program Hubungan Antarabangsa(HA15)]
  • Fakulti Psikologi dan Pendidikan - [Program TESL (HT06)]

 

 

 

 

 

 

Jadual 2.3: Senarai Pendaftaran Kursus Bahasa Inggeris Lanjutan bagi Pelajar Program Kejuruteraan,   

   Hubungan Antarabangsa dan TESL yang mencapai MUET Gelung 3 (Jumlah Markah 160-179)

   Gelung 4, Gelung 5 dan Gelung 6

 

Program

Kod dan Kursus

Jumlah Jam Kredit

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Kejuruteraan

(HK01, HK02, HK03, HK08, HK20)

UB00602

Grammar In Context

UB00402

Academic Reading and Writing

UB02002

English for Employment

UB00502

English for Research Purposes

8

 

TESL (HT06) dan Hubungan Antarabangsa (HA15)

UB00402

Academic Reading and Writing

UB00602

Grammar In Context

 

UB00502

English for Research Purposes

UB02002

English for Employment

8

 

 

Jam kontak bagi setiap kursus bahasa Inggeris ialah tiga (3) jam. Setiap pelajar WAJIB lulus dalam kursus bahasa Inggeris pada tahap yang terdahulu sebelum dibenarkan mendaftar ke tahap yang seterusnya.

 

Bagi Kursus Bahasa Inggeris, pelajar diwajibkan lulus dengan purata Gred C untuk membolehkan pelajar layak bergraduasi.