Malay

Gugusan Pengajian Liberal

Gugusan Pengajian Liberal

GUGUSAN PENGAJIAN LIBERAL (GPL)

Mulai kohort 2020/2021: (Pelajar baru yang mendaftar mulai sesi 2020/2021)

Pelajar yang mendaftar mulai kohort 2020/2021 boleh ambil mana-mana tiga kursus (UL) dalam tahun pertama pengajian (sila rujuk senarai Gugusan Pengajian Liberal di bawah)

Semua pelajar diwajibkan mengambil TIGA (3) kursus daripada gugusan ini. Jumlah jam kredit keseluruhan kursus dalam Gugusan Pengajian Liberal (GPL)  yang mesti diambil oleh pelajar sepanjang pengajian ialah enam (6) jam kredit.

 

 

KURSUS

 

 

KOD

 

 

JAM KREDIT

 

 

TAHUN

 

 

SEMESTER

SEMESTER PENAWARAN MENGIKUT FAKULTI

 

 

CATATAN

 

SAINS

 

SASTERA

 

FKJ

 

FSSK (HA15)

 

PERUBATAN (FPSK)

 

 

 

 

 

ELEKTIF LIBERAL

 

 

 

 

 

UL

 

2 atau 4

 

 

 

 

 

 

 

I

 

I

 

 

 

 

Tiga (3) kursus UL

  

 

 

 

Satu (1) kursus UL sahaja untuk membolehkan pelajar layak bergraduat

 

Pelajar HA15 diwajibkan mengambil dua (2) kursus elektif liberal, iaitu

UL01702

Pemikiran Politik Semasa

dan

UL01802

Perlembagaan Malaysia

 

 

 

  

 

DIKECUALIKAN

daripada mengambil kursus- kursus elektif liberal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 atau 2

 

 

 

 

 II

JUMLAH JAM KREDIT

6

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI GUGUSAN ELEKTIF LIBERAL PPIB (Mulai kohort 2020/2021)

Kod Kursus

Nama Kursus

Jam Kredit

UL00102

Komunikasi Korporat

2

UL00202

Komunikasi Antara Budaya

2

UL00302

Kemahiran Berunding

2

UL00402

Bahasa dan Komunikasi

2

UL00502

Makna dalam Konteks Komunikasi

2

UL00602

Pengurusan Berorganisasi

2

UL00702

Penulisan Kreatif

2

UL00802

Etika untuk Golongan Profesional

2

UL00902

Falsafah Dan Pemikiran Kritis

2

UL01002

Pengantar Etika

2

UL01102

Apresiasi Seni

2

UL01202

Pengantar Pemikiran dan Analisis Sosial

2

UL01302

Dialog Antara Agama

2

UL01402

Gender dan Masyarakat

2

UL01502

Pluraliti Etnik Borneo

2

 

UL01602

Sastera dan Masyarakat

2

UL01702

Pemikiran Politik Semasa

2

UL01802

Perlembagaan Malaysia

2

UL01902

Marin dan Pembangunan Komuniti

2

UL02002

Masyarakat dan Perubahan Sosial

2

UL02102

Undang - undang dan Masyarakat

2

UL02202

Alam sekitar dan manusia

2

UL02302

Kelestarian Alam Sekitar

2

UL02402

Pemerintahan dan Rakyat di Asia Tenggara

2

UL02502

Isu Semasa dalam Etika

2

UL02602

Zakat dan Masyarakat

2

UL02702

Karya Agung Melayu

2

UL02802

Kearifan Lokal

2

UL02902

Hak Asasi Manusia Sejagat

2

UL03002

Kepimpinan dan Masyarakat

2

UL03102

Media dan Masyarakat

2

UL03202

Marin dan Pembangunan Masyarakat

2

UL03302

Kelestarian dan Dokumentasi Bahasa

2

UL03402

Kelestarian Pembangunan Manusia

2

 

SEBELUM kohort 2020/2021: (Pelajar yang telah mendaftar sebelum sesi 2020/2021)

Pelajar yang telah mendaftar sebelum sesi 2020/2021 dikehendaki mengambil satu kursus untuk setiap komponen seperti berikut:

  • Komponen Ilmu Pemikiran Kritikal dan Etos Malaysia (UE)
  • Komponen Ilmu Kemahiran Komunikasi dan Ketrampilan Asas Kerjaya (UC)
  • Komponen Ilmu Hal-Ehwal Malaysia dan Antarabangsa Semasa (UK)

Semua pelajar diwajibkan mengambil satu (1) kursus daripada setiap komponen dalam gugusan ini. Jumlah keseluruhan kursus yang perlu diambil ialah tiga (3) kursus daripada komponen berbeza. Jumlah jam kredit keseluruhan kursus dalam Gugusan Pengajian Liberal (GPL)  yang mesti diambil oleh pelajar sepanjang pengajian ialah enam (6) jam kredit.

SENARAI GUGUSAN PENGAJIAN LIBERAL PPIB (Sebelum kohort 2020/2021)

UE

ILMU PEMIKIRAN KRITIKAL DAN ETOS MALAYSIA

KOD

KURSUS

KREDIT

UE00202

Etika untuk Golongan Profesional

 

UE00902

Etika dan Akhlak

2

UE01102

Pengantar Falsafah

2

UE01402

Apresiasi Seni

2

UE01502

Pengantar Pemikiran dan Analisis Sosial

2

UE01902

Sastera dan Gender

2

UE02102

Etika dalam Sains

2

UE02302

Pluraliti Etnik dan Budaya Borneo

2

UE02802

Sastera dan Masyarakat

2

 

UC

ILMU KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KETRAMPILAN ASAS KERJAYA

KOD

KURSUS

KREDIT

UC01002

Komunikasi Korporat

2

UC01202

Kemahiran Berunding

2

UC01402

Bahasa dan Komunikasi

2

UC01502

Makna dalam Konteks Komunikasi

2

UC01602

Kaedah Pengurusan Berorganisasi

2

UC01702

Penulisan Kreatif

2

UC01802

Pengurusan Kewangan Peribadi

2

UC02102

Komunikasi Pembangunan

2

 

UK

ILMU HAL-EHWAL MALAYSIA DAN ANTARABANGSA SEMASA

KOD

KURSUS

KREDIT

UK01002

Pemikiran Politik Semasa

2

UK01202

Perlembagaan Malaysia

2

UK01502

Makanan dan Pemakanan untuk Manusia

2

UK01902

Pengenalan kepada Alam Marin

2

UK02102

Masyarakat dan Perubahan Sosial

2

UK02502

Undang – Undang dan Masyarakat

2

UK02602

Alam Sekitar dan Masyarakat

2

UK03002

Pemerintahan dan Rakyat di Asia Tenggara

2