Gugusan Pengajian Liberal

Gugusan Pengajian Liberal

Gugusan Pengajian Liberal

Gugusan ini dibahagikan kepada tiga (3) komponen utama iaitu:

  • Komponen Ilmu Pemikiran Kritikal dan Etos Malaysia (UE)
  • Komponen Ilmu Kemahiran Komunikasi dan Ketrampilan Asas Kerjaya (UC)
  • Komponen Ilmu Hal-Ehwal Malaysia dan Antarabangsa Semasa (UK)

 

Semua pelajar diwajibkan mengambil satu (1) kursus daripada setiap komponen dalam gugusan ini. Jumlah keseluruhan kursus yang perlu diambil ialah tiga (3) kursus daripada komponen berbeza. Jumlah jam kredit keseluruhan kursus dalam Gugusan Pengajian Liberal (GPL)  yang mesti diambil oleh pelajar sepanjang pengajian ialah enam (6) jam kredit.

UE

ILMU PEMIKIRAN KRITIKAL DAN ETOS MALAYSIA

KOD

KURSUS

KREDIT

UE00202

Etika untuk Golongan Profesional

 

UE00902

Etika dan Akhlak

2

UE01102

Pengantar Falsafah

2

UE01402

Apresiasi Seni

2

UE01502

Pengantar Pemikiran dan Analisis Sosial

2

UE01902

Sastera dan Gender

2

UE02102

Etika dalam Sains

2

UE02302

Pluraliti Etnik dan Budaya Borneo

2

UE02802

Sastera dan Masyarakat

2

 

UC

ILMU KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KETRAMPILAN ASAS KERJAYA

KOD

KURSUS

KREDIT

UC01002

Komunikasi Korporat

2

UC01202

Kemahiran Berunding

2

UC01402

Bahasa dan Komunikasi

2

UC01502

Makna dalam Konteks Komunikasi

2

UC01602

Kaedah Pengurusan Berorganisasi

2

UC01702

Penulisan Kreatif

2

UC01802

Pengurusan Kewangan Peribadi

2

UC02102

Komunikasi Pembangunan

2

 

UK

ILMU HAL-EHWAL MALAYSIA DAN ANTARABANGSA SEMASA

KOD

KURSUS

KREDIT

UK01002

Pemikiran Politik Semasa

2

UK01202

Perlembagaan Malaysia

2

UK01502

Makanan dan Pemakanan untuk Manusia

2

UK01902

Pengenalan kepada Alam Marin

2

UK02102

Masyarakat dan Perubahan Sosial

2

UK02502

Undang – Undang dan Masyarakat

2

UK02602

Alam Sekitar dan Masyarakat

2

UK03002

Pemerintahan dan Rakyat di Asia Tenggara

2