Malay

Senarai Penyelidikan Sehingga Tahun 2014-2015

 

No Fail: 800-4/8/87

Tajuk Projek: SBK0087-SSI-2013 (UMS): Writing Research Methods in Environmental Sustainability Reports: Implications for the Training of Applied Science Students in Universiti Malaysia Sabah (RM25,000.00) – 1899.63

Ketua Projek: Jason Lim Miin Hwa (P.M Dr.)

Ahli-ahli: Junaidah Januin  dan Kamsilawati Kamlun

Tarikh Mula:1 Feb 2014

Tarikh Tamat: 31 Jan 2016

 

No Fail: 800-4/8/90

Tajuk Projek: SBK0090-SSI-2013 (UMS) Reviewing the English Language Courses in UMS: A Need Analysis (RM25,000.00) - 0

Ketua Projek: Siti Katijah Johari (Dr.)

Ahli-ahli:Jeannet Stephen (Dr.), Junaidah Januin, Chang Siew Lee dan Shakiratul Hanany Abd. Rahman

Tarikh Mula: Feb 2014

Tarikh Tamat: Feb 2016

 

No Fail: 800-4/7/66

Tajuk Projek: SLB0066-SS-2013 (UMS) Persepsi dan Kesediaan Pengguna Tempatan dalam Penggunaan Perubatan Tradisional dan Komplementari untuk Penjagaan Kesihatan (RM10,000.00) – 1725.80

Ketua Projek: Tam Yin Ling @ Adeline Tam

Ahli-ahli: Norazah Mohd. Suki dan Chang Mui Ling @ Dyana

Tarikh Mula: Jan 2014

Tarikh Tamat: Dis 2014

Status: Tempoh penyelidikan dilanjutkan

 

No Fail: 800-4/8/113

Tajuk Projek: SBK0113-SS-2013 (UMS) Menjana Keharmonian Melalui Kahwin Campur: Kajian Kes di Daerah Keningau (RM20,000.00) – 1410.00

Ketua Projek: Suraya Sintang (Dr.)

Ahli-ahli: Halina Sendera Mohd. Yakin (Dr.), Irma Wani Othman (Dr.) dan Budi Anto Mohd. Tamring

Tarikh Mula: 2 Jan 2014

Tarikh Tamat: 1 Jan 2015

Status: Dilanjutkan tempoh penyelidikan kali kedua

 

No Fail:800-4/8/114

Tajuk Projek: SBK0114-SSI-2013 (UMS) Analysis the English Language Needs of Malaysian Executives in the Public Sector: An Application of Structural Equation Modelling (RM20,000.00) – 20,000.00

Ketua Projek: Wardatul Akmam Din

Ahli-ahli: Norazah Mohd. Suki,  Suyansah Swanto (Dr.), Irma Wani Othman (Dr.), Nor Arifah Mohd. Nor, Juwahir Kayan dan Amali Ahmad Khair

Tarikh Mula: Jan 2014

Tarikh Tamat: Jan 2016

 

No Geran:800-4/8/140

Tajuk Projek: SBK0140-SS-2014 (UMS) Kajian Hubungan Muslim-Kristian di Sabah (RM20,000.00) – 0

Ketua Projek:Abd. Hakim Mohad (Dr.)

Ahli-ahli: Saini Ag. Damit (Dr.), Mohd. Sohaimi Esa (Dr.), Dayu Sansalu (Dr.) dan Yusten Karulus

Tarikh Mula: Jan 2014

Tarikh Tamat: Dis 2015

 

No Fail:800-4/8/139

Tajuk Projek: SBK0139-SS-2014 (UMS) Pengalaman antara Budaya Pelajar Antarabangsa di UMS: Satu Kajian dari Perspektif Komunikasi antara Budaya (RM20,000.00) – 3350.61

Ketua Projek: Halina Sendera Mohd. Yakin (Dr.)

Ahli-ahli: Andreas Totu (P.M Dr.), Suraya Sintang (Dr.) dan Irma Wani Othman (Dr.)

Tarikh Mula: Jan 2014

Tarikh Tamat: Dis 2015

 

No Fail:800-4/7/81

Tajuk Projek: SLB0081-SSI-2014 (UMS) Perkembangan Perkhidmatan Awam di Sabah, 1963-2000 (RM9,000.00) – 3395

Ketua Projek: Sharifah Darmia Sharif Adam

Ahli-ahli: -

Tarikh Mula: Jan 2014

Tarikh Tamat: Dis 2014

Status: Dilanjutkan tempoh penyelidikan

 

No Fail: 800-4/8/151

Tajuk Projek: SBK0151-SSI-2014 (UMS) Pembinaan Modul Latihan Asas Bahasa Arab Berasaskan Kata Serapan Melayu, (RM10,000.00) – 2708.15

Ketua Projek: Saini Ag. Damit (Dr.)

Ahli-ahli: Dr. Abd Razak Abu Chik dan Dr. Bambang Muhammad Rafadi Yusoff Bin Rapiah

Tarikh Mula: Feb 2014

Tarikh Tamat: Jan 2016

 

No Fail:800-4/8/161

Tajuk Projek: SBK0161-SS-2014 The Cultural Boundaries of the Pala’u in the Current Socio-Political Environment: Towards a Theoretical Construct that Informs the Case of Their Non-Integration with Mainstream Society (RM20,000.00) - 0

Ketua Projek: Sanen Gerard Marshall (Dr.)

Ahli-ahli: Saidatul Nornis Hj. Mahali (P.M Dr.) dan Junaidah Januin

Tarikh Mula: Jan 2014

Tarikh Tamat: Dis 2015

 

No Fail: 800-4/13/56

Tajuk Projek: RAGS0056-SSI-2014 :Using Instructional Pronounciation Video to Help Low Oral Proficiency Students

Ketua Projek: Priscilla Shak Yee Ping

Ahli-ahli: -

Tarikh Mula: 2014

Tarikh Tamat: -

 

No Fail:800-4/8/183

Tajuk Projek: ’Malaysia My Second Home (MM2H) Programme: Case Study on Korean Participants in Sabah’

Ketua Projek: Kang Myoung Sook (Dr.)

Ahli-ahli: -

Tarikh Mula: 2015

Tarikh Tamat: -

 

No Geran: -

Tajuk Projek: GL00128: Academia-Industry Mobility of Academics of Public Higher Education Institutions in Malaysia

Ketua Projek: Vincent Pang (Prof. Dr.)

Ahli-ahli: Lai Yew Meng (Prof. Madya), Morshidi Sirat (Prof. Dato'), Norzaini Azman (Prof. Dato'), Anantha Raman Govindasamy (Dr.), Wardatul Akmam Din (Dr.)

Tarikh Mula: Jan 2015

Tarikh Tamat: Dis 2015

 

No Fail: -

Tajuk Projek: Developing the Potential of Content and Language Integrated Learning (CLIL) through Information and Communication Technology (ICT) in learning English as a Second Language (ESL): A Case Study at a Public University in Sabah.

Ketua Projek: Kamsilawati Kamlun

Tarikh Mula: Sept 2013

Tarikh Tamat: Ogos 2015

 

No Geran: -

Tajuk Projek: GL00142

Ketua Projek: PM. Dr. Lai Yew Meng

Ahli-ahli: Dr. Anantha Raman Govindasamy, Dr. Mohd Azri Ibrahim, PM Dr Abd Razak Ahmad (Johor State Government-Co Project Leader), Dr Paul Porodong (UMS), Carlervin Sukim (UMS), Dr Arnold Puyok (Unimas), Dr Haijon Gunggut (UiTM, KK), Tony Paridi Bagang (UiTM) dan Mohd Rahezzal Abdul Karim (UiTM,KK)

Tarikh Mula: Dis 2015

Tarikh Tamat: Ogos 2016