KOMPONEN

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

Kursus Umum

UB0012 English 1:Communication English Grammar (English grammar within communicative contexts)

UB022 English 2: Oral Communication in English (Oral communication skills in the English Language)

UB0032 English 3: Reading and Writing in English (Reading and writing skills)

UT0012 Pengenalan Teknologi Maklumat (Konsep asas teknologi maklumat dan komponennya serta alat)

UW0022 Pengajian Malaysia (Sejarah dan politik negara, perlembagaan Malaysia, pembangunan Negara dan isu-isu semasa)

 

Kursus Teras

SM0013 Matematik 1: Algebra dan Geometri (Set nombor nyata, algebra, Teorem Binomial dan sebagainya.)

SM0023 Matematik 2: Algebra dan Kalkulus (Konsep terbitan, kamilan, trigomnometri, logaritma, eksponen dsb.)

SM0034 Matematik 3: Statistik dan Kebarangkalian (Min, mod, median, varian, sisihan piawai dsb.)

SF0013 Fizik 1: Mekanik (Kuantiti asas fizik, unit, pengukuran dsb.)

SF0023 Fizik 2: Sifat Jirim, Fizik Terma dan Optik (sifat asas bahan, skala suhu & haba, pemindahan haba dan fizik optik)

SF0034 Fizik 3: Keelektrikan, Kemagnetan dan Fizik Moden (Elektrostatik, medan elektrik, keupayaan elektrik, kapasitor dsb.)

SK0013 kimia 1: Kimia Fizikal (Keadaan gas, hukum-hukum gas, gas sahih, teori kinetik gas, keadaan dan sifat cecair, keadaan pepejal dsb.)

SK0023 Kimia 2: Kimia Analisis dan Inorganik (Atom, siri spektum, teori atom Bohr, formula molekul, konsep mol dsb.)

SK0034 Kimia 3: Kimia organik (Pengkelasan sebatian organik dan penamaan)

SB0013 Biologi 1: Kepelbagaian Sel dan Pengkelasan (Teori, kimia, ultrastruktur, fungsi dan pembahagian sel dan pengkelasan sel organisma, ekosistem dan konsep ekologi)

SB0023 Biologi 2: Struktur dan Fungsi (Pemakanan, peredaran dan translokasi, pernafasan, perkumuhan dan osmoregulasi dan sebagainya.)

SB0034 Biologi 3: Perkembangan dan Genetik (Perkembangan, prinsip genetik, konsep dan mekanisme kebakaan dan evolusi dsb.)

Please publish modules in offcanvas position.