Pengenalan

UNIT KAJIAN BAHAN DAN MINERAL

Demi mencapai objektif Kementerian Pendidikan Tinggi negara yang berdaya guna dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, mesyuarat Lembaga Pengarah UMS (2hb Disember 2010) telah bersetujui dengan penubuhan Unit Kajian Bahan dan Mineral -MMRU.   MMRU juga merupakan satu landasan dalam rancangan penubuhan Pusat Kecemerlangan yang boleh menyatukan para-para jurusains, jurutera and penaju teknologi dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi bidang bahan dan mineral.   Dibangunkan dengan perancangan yang jitu, di mana setiap perancangan dirancang dan dilaksanakan secara serentak untuk menghasilkan kejayaan yang telah diterapkan dan berimpak.   Pembangunan Unit Kajian seperti pembangunan pejabat operasi, pengurusan, penyelidikan, pascasiswazah, penerbitan, hubungan antarabangsa dan harta intelek telah dilaksanakan.   MMRU yang diiktiraf sebagai Pusat Bahan dan Mineral yang ditubuhkan pada 15hb Mac 2006, di bawah pelan pembanguan Pusat Kecemerlangan. Penubuhan pusat adalah untuk mengisi kekosongan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan bidang Sains Fizikal di UMS. Semasa, MMRU kini giat berusaha untuk mendalami kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan bahan dan mineral, terutama dalam bidang penggunaan dan kemampanan bahan-bahan kebolehan perbaharui.   Pencapaian utama MMRU adalah peningkatan hasil penyelidikan dan pembangunan yang produktiviti, mesra alam dan bersih, penggurangan sisa bahan, meningkatkan penggunaan bahan kitar semula dengan dari sedut sainstifik, ekonomi dan ekologi.  

MMRULogo