Pengenalan

 

Pusat Pendidikan dan Pembangunan Luar Bandar (PPPLB) ditubuhkan pada Mei 2006 dan kini ditukar nama menjadi Unit Penyelidikan Pendidikan Luar Bandar (UPPLB).  Unit Penyelidikan Pendidikan Luar Bandar telah diperakukan penubuhannya pada 2 Disember 2010 melalui Mesyuarat Lembaga Pengarah UMS sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan di Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial yang kini di bawah Fakulti Psikologi dan Pendidikan.  Tujuan penubuhan unit ini adalah untuk melaksanakan penyelidikan dalam pelbagai bidang pembangunan komuniti berkaitaan pendidikan luar bandar.  Pada masa sekarang, unit ini dikendalikan oleh seorang ketua unit, pembantu tadbir dan dibantu oleh empat orang felo penyelidik.

 

SLOGAN

"Ke arah Kecemerlangan Pendidikan Luar Bandar"

 

BIDANG TUJAHAN

Pendidikan Luar Bandar