Admission For Out Campus

 1. Undergraduate
 2. Postgraduate

SYARAT AM KEMASUKAN KE PROGRAM PRASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KENDALIAN PUSAT LUAR UMS)

Syarat kelayakan masuk ke Universiti Malaysia Sabah adalah tertakluk kepada peraturan Pengajian Prasiswazah UMS. Pelajar-pelajar yang dipilih ke Universiti ini adalah melalui cara-cara seperti berikut:

Calon-calon hendaklah:

 1. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau;
  Lulus Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau;
  Lulus Diploma / Sijil dalam bidang berkaitan IPTA-IPTA lain atau
  Lulus Penilaian APEL daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan

 

 1. Mengambil Malaysian University English Test (MUET)
  Permohonan kemasukan ke Program Pengajian Luar UMS (PLUMS) bagi pengambilan setiap ambilan adalah melalui Borang yang boleh dimuatturun daripada lamanweb rasmi PLUMS iaitu http://plums.ums.edu.my

 (1) KELAYAKAN MINIMUM LEPASAN STPM / SETARAF

Syarat Am Universiti

Lulus sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam amta pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya :

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am dan
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata dua (2) mata pelajaran lain dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET).

 ATAU; 

(2) KELAYAKAN MINIMUM LEPASAN MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM /  ASASI SAINS UiTM

Syarat Am Universiti 

Lulus sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam amta pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan

Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET).

 ATAU;

 (3) KELAYAKAN MINIMUM LEPASAN DIPLOMA / SETARAF

Syarat Am Universiti

Lulus sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam amta pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Amatau

Lulus Peperiksaan Matrikulasi Tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2011 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyiddan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 ATAU;

 (4) KELAYAKAN MINIMUM MENGGUNAKAN APEL

AKREDITASI PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING - APEL)

APEL didefinisikan sebagai satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Oleh itu secara umumnya, proses APEL melibatkan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman. Pembelajaran ini boleh diperoleh melalui pelbagai kaedah termasuk persekolahan yang formal, pengalaman hidup dan pekerjaan, latihan, pengajian bebas, kerja sukarela, hobi dan lain-lain.

Antara contoh-contoh pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu termasuk ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperoleh melalui:

1. pengalaman kerja: sepenuh masa, separuh masa ataupun sambilan;

2. kerja sukarela dan kemasyarakatan;

3. tanggungjawab keluarga;

4. hobi atau kegiatan waktu lapang;

5. melatih dan membimbing orang lain;

6. menghadiri dan menyertai seminar, persidangan dan bengkel;

7. menghadiri kursus jangka pendek;

8. kefasihan dalam bahasa-bahasa lain;

9. pengajian persendirian dan penyelidikan; dan sebarang pengalaman hidup yang lain.

APEL diwujudkan bagi menyediakan jalan kemasukan 'alternatif' kepada mereka yang tidak mempunyai kelayakan formal untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ia menggalakkan seseorang individu untuk meningkatkan pengetahuan secara berterusan yang membawa kepada sesuatu sijil kelayakan. Ini selanjutnya akan memberi peluang kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Permohonan penilaian APEL hendaklah dibuat oleh individu (learners). 

Jika anda berminat untuk memasuki program peringkat Ijazah Sarjana Muda menerusi APEL anda haruslah :  

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Melepasi syarat kelayakan asas yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi iaitu berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat; dan

iii. Lulus dalam penilaian yang akan dijalankan oleh MQA iaitu menerusi penilaian Portfolio dan Aptitude Test.

Dokumen permohonan perlu dihantar bersama-sama draf bank ke:

Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti,

Agensi Kelayakan Malaysia,

13A, Menara PKNS-PJ,

No. 17, Jalan Yong Shook Lin,

46050 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan.

Untuk maklumat lanjut berhubung Kelayakan APEL, sila layari http://www2.mqa.gov.my/apel/     DAN

 

Menyertakan dokumen berikut bersama borang permohonan yang telah disahkan kepada pihak Univesiti:-

1. Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;

2. Salinan Kad Pengenalan / MyKad calon;

3. Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang);

4. Salinan Sijil Berhenti Sekolah / Surat Akuan;

5. Akuan Majikan (Jika Berkaitan);

6. Salinan Sijil STPM / Setaraf; dan

7. Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);

8. Salinan Diploma / Sijil (Jika ada)

9. Salinan sijil MUET;

10. Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;

11. Salinan Keputusan Bahasa Melayu / Matematik Julai ( Jika ada) 

12. Salinan Sijil APEL (Jika ada).


FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN

 HE06 – PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi/Perakaunan/Matematik (M); DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma  dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

HE10 - PEMASARAN

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi/Matematik (M); DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. 
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma  dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusanMuet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

HE11 – EKONOMI SUMBER MANUSIA 

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi; DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Ekonomi Asas. 
 1. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

 HE05 – EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi; DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Ekonomi Asas.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma  dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

 HE07 – EKONOMI KEWANGAN

 Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi/Matematik (M); DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma  dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

HA13 – PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

Syarat Khas Program 

 1. Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. 
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Psikologi / Kaunseling / Kerja Sosial dari Insitusi Pendidikan yang diikitiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.    
 4. Calon tidak cacat penglihatan (buta / rabun).
 5. Lulus ujian kelayakan yang ditetapkan oleh Fakulti.


HA19 – PSIKOLOGI KAUNSELING

Syarat Khas Program 

 1. Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Psikologi / Kaunseling / Kerja Sosial dari Insitusi Pendidikan yang diikitiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.     
 1. Calon tidak cacat penglihatan (buta / rabun) dan tidak gagap. 
 1. Lulus ujian kelayakan yang ditetapkan oleh Fakulti.

HT19 – PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 

Syarat Khas Program

 1. Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma  yang berkaitan dari Insitusi Pendidikan yang diikitiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. 
 3.  Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.    
 4. Lulus ujian kelayakan yang ditetapkan oleh Fakulti.

 

Nota Khas :

Pengambilan bagi HT19 ini adalah pasaran terbuka (Open Market), BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

FACULTY OF HUMANITIES, ARTS AND HERITAGE 

HA24 – SEJARAH

Syarat Khas Program 

 1. Bagi permohonan calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 3.00) pada mata pelajaran Sejarah.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

HA02 – KOMUNIKASI

 Syarat Khas Program  

 1. Bagi permohonan calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK

 HC00 – KEJURUTERAAN PERISIAN

 Syarat Khas Program

 1. Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik (T); ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. 
 1. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU Sains dan Teknologi atau yang setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Matematik; ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.


HC12 – TEKNOLOGI MULTIMEDIA

Syarat Khas Program

 1. Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik (T); ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) dalam mata pelajaran Matematik. 
 1. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU Sains dan Teknologi atau yang setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Matematik; ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

HC13 – KOMPUTER PERNIAGAAN

Syarat Khas Program

 1.  Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik (T); ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) dalam mata pelajaran Matematik.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU Sains dan Teknologi atau yang setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Matematik; ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM

HS11 – SAINS SEKITARAN 

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mata pelajaran Kimia; DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Biologi/Matematik (T). 
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Sains atau setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; DAN mendapat Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Kimia; DAN mendapat Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Biologi/Matematik.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.
 4. Pelajar adalah dari aliran Sains semasa di peringkat SPM.

FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

HE21 – PEMASARAN ANTARABANGSA

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) dalam mata pelajaran Ekonomi/Perakaunan/Pengajian Perniagaan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris.
 2. Calon kelayakan DIPLOMA hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengan Perniagaan, Kewangan, Pemasaran, Ekonomi, Perbankan, Pengurusan dan Perakaunan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam mata pelajaran MUET.

HE23 – KEWANGAN ISLAM 

Syarat Khas Program 

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) dalam mata pelajaran Ekonomi/Perakaunan/Pengajian Perniagaan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris. 
 1. Calon kelayakan DIPLOMA hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengan Perniagaan, Kewangan, Pemasaran, Ekonomi, Perbankan, Pengurusan dan Perakaunan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI PERTANIAN LESTARI

HG36 – PENGELUARAN TERNAKAN

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Fizik/Kimia/Matematik (M) /Matematik (T)/Matematik Tambahan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Sains Pertanian/Sains. 
 1. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Sains dan setara dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Diploma Pertanian, Diploma Pengurusan Ladang, Diploma Kesihatan Haiwan, Diploma Perniagaan Tani, Diploma Kejuruteraan Pertanian dan Diploma SainsDAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Matematik Tambahan/Sains Pertanian atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Sains Tumbuhan/Sains Haiwan. 
 1. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

HG34 – PENGELUARAN TANAMAN

Syarat Khas Program

 1. Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Fizik/Kimia/Matematik (M) /Matematik (T)/Matematik Tambahan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Sains Pertanian/Sains.
 2. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Sains dan setara dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Diploma Pertanian, Diploma Pengurusan Ladang, Diploma Kesihatan Haiwan, Diploma Perniagaan Tani, Diploma Kejuruteraan Pertanian dan Diploma SainsDAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Matematik Tambahan/Sains Pertanian atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Sains Tumbuhan/Sains Haiwan.
 3. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 1 dalam mata pelajaran MUET.

FACULTY OF PSYCHOLOGY & EDUCATION

MASTER OF EDUCATION (MED) 

Admission Requirements

 • Candidates should posses a good Bachelor of Education Degree from local universities or accredited universities. Those with Bachelor Degree with Honours in other fields but with teaching qualification and experience will also be considered.
 • STPM/ Diploma provided that the applicant has at least (5) years of direct working experience in the education industry and passed the APEL assessment.

MASTER OF PSYCHOLOGY (COUSELLING)

Admission Requirements

 • Candidates should possess a good bachelor of psychology degree from a local universities or accredited universities. Those with bachelor degree with honours in other field with working experience may also be considered.
 • STPM/ Diploma provided that the applicant has at least (5) years of direct working experience in the psychology industry and passed the APEL.

FACULTY OF COMPUTING & INFORMATICS

MASTER OF COMPUTER SCIENCE (Software Development)

Admission Requirements

Applicants should possess the following:

 • A Bachelor of Science degree in Computer Science/ Information Technology or equivalent with a minimum CGPA of 2.75 or equivalent OR
 • A first degree or equivalent in any subjects other than Computer Science/ Information Technology with a minimum CGPA of 2.50 or equivalent in which the applicant may be accepted for admission into the master programme, provided that al prerequisite modules in computing have been taken adequately prepare them pursue the Master of Computer Science OR
 • A Bachelor of Science degree in Computer Science/ Information Technology or equivalent with CGPA less than 2.50 provided that the applicant has at least five (5) years of direct working experience in the ICT industry OR
 • STPM/ Diploma provided that the applicant has at least five (5) years of direct working experience in the ICT industry and passed the APEL assessment.

MASTER OF COMPUTER SCIENCE (Computational Intelligence)

Admission Requirements

Applicants should possess the following:

 • A Bachelor of Science degree in Computer Science/ / Information Technology or equivalent with a minimum CGPA of 2.75 or equivalent OR
 • A first degree or equivalent in any subjects other than Computer Science/ Information Technology with a minimum CGPA of 2.50 or equivalent in which the applicant may be accepted for admission into the master programme, provided that all prerequisite modules in computing have been taken to adequately prepare them to pursue the Master of Computer Science OR
 • A Bachelor of Science degree in Computer Science/ Information Technology or equivalent with CGPA less than 2.50 provided that the applicant has at least five (5) years of direct working experience in the ICT industry OR
 • STPM/ Diploma provided that the applicant has at least five (5) years of direct working experience in the ICT industry and passed the APEL assessment.

FACULTY OF BUSINESS, ECONOMICS & ACCOUNTANCY

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Admission Requirements

Candidates must meet the following requirements:

 • Bachelor Degree with Honours in any field with CGPA of 2.75 and above from any institutions of higher learning that is recognized by the Senate of University Malaysia Sabah
 • CGPA 2.50 can be accepted subject to a minimum of five (5) years working experience in the area relevant to the field of study, and recognized by the Senate of Universiti Malaysia Sabah as equivalent to the above.
 • STPM/ Diploma provided that the applicant has at least five (5) years of direct working experience related to Business or Management and passes the APEL assessment.
 • Candidates from non-English speaking countries must submit and English language test result of either IELTS [minimum Band 5.5] or TOEFL [minimum Band 5 0r 500/213]

 (Classes may commence concurrently for both full time and part time students.)

 

MASTER OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (MHCM) 

Admission Requirements

Candidates must meet the following requirements:

 • Bachelor Degree with Honours in any field with CGPA of 2.75 and above from any institutions of higher learning that is recognized by the Senate Universiti Malaysia Sabah
 • CGPA 2.50 can be accepted subject to a minimum of 5 years working experience in the area relevant to the field of study and recognized by the Senate of Universiti Malaysia Sabah
 • STPM/ Diploma provided that the applicant has at least five (5) years of direct working experience related to Business or Management and passed the APEL assessment.
 • Candidates from non-English speaking countries must submit and English language test result of either IELTS [minimum Band 5.5] or TOEFL [minimum Band 5 or 500/213]

(Classes may commence concurrently for both full time and part time students.)

MASTER OF ECONOMICS (MECON)

Admission Requirements

Candidates must meet the following requirements:

 • Bachelor of Economics (Hons) CGPA 2.75 and above OR
 • Bachelor of Economics (Hons) CGPA 2.50 with working experience in related field or
 • Any equivalent qualifications and recognized by the University Senate

(Classes may commence concurrently for both full time and part time students.)


FACULTY OF HUMANITIES, ARTS & HERITAGE

MASTER OF ARTS (Government and International Relations)

Admission Requirements

Applicants should possess the following:

 • Bachelor Degree with CGPA of not less than 2.75 from Universiti Malaysia Sabah or other institution of higher learning approved by Senate; OR
 • A Bachelor Degree from other fields that is approved by Senate with at least 5 years working experience;
 • Other qualifications equivalent to a Bachelor Degree and possessing other qualification recognized by the Senate.
 • Candidates who wish to continue their studies on Coursework mode must satisfy special conditions specified by respective Faculties/Centers / Institutes.

FACULTY OF FOOD SCIENCE & NUTRITION

MASTER OF SCIENCE (Food Safety and Quality)

Admission Requirements

Applicants should possess the following:

 • A Bachelor’s Degree in Science with minimum CGPA 2.50 or equivalent from institution of higher learning recognized by University Senate; OR
 • A Bachelor’s Degree or equivalent not meeting CGPA of 2.50, can be accepted subject to a minimum of 5 years working experience in relevant field ;
 • Local candidates must achieve credits in English at SPM level or passed English courses at Diploma or Bachelor Degree level; and
 • International candidates must obtain a TOEFL score at least 550or IELTS score of at least 6

FOLLOW US @

QUICK LINKS

 •  Staff Directory
 • Expertise Directory
 • Staff Portal
 •  Student Portal
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 •  VirtualTour@UMS
 •  UMS Institutional Repository
 •  Space Reservation

OTHER LINKS

 •  UMS Map
 • Open Data
 • Sabah State Government Portal
 • Minister of Higher Education (MOHE)
 • MAMPU
 • MyGovernment Portal (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.