PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN APRIL 2015

PENGUMUMAND DARIPADA: JABATAN CANSELORI
SUBJEK: 
PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN APRIL 2015

 

 

Bil.
 
Nama
 
Pelantikan
 
Tempoh Lantikan
 
1.
 
Prof. Dr. D. Kamarudin D. Mudin
 
Timbalan Naib Canselor

(Akademik dan Antarabangsa)
 
15 Mac 2015 hingga 14 Mac 2018 (3 tahun)
 
2.
 
Prof. Dr. Zainal Arifin Mustapha
 
Pemangku Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
 
15 Mac 2015 hingga 14 Mac 2017 (2 tahun)
 
3.
 
Puan Noor Hapipah Samat
 
Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK)
 
9 Apr 2015 hingga 8 Apr 2017 (2 tahun)
 
4.
 
Prof. Madya Dr. How Siew Eng
 
Timbalan Pengarah II, Pusat Hubungan Industri (PHI)
 
1 Apr 2015 hingga 31 Mac 2017 (2 tahun)
 
5.
 
Encik Soffri Yussof
 
Pelanjutan Ketua Program e-Dagang (HC13), Fakulti Komputeran dan Informatik
 
1 Apr 2015 – 31 Mac 2017 (2 tahun)
 
6.
 
Dr. Sulaiman Tahajuddin
 
Pemangku Ketua Program Perakaunan (HE02), Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP)
 
1 Feb 2015 hingga 28 Feb 2016
 
7.
 
Dr. Balvinder Klaur Kler
 
Pelanjutan Ketua Program Pengurusan Pelancongan (HP08), Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP)
 
1 Feb 2015 hingga 31 Januari 2016 (1 tahun)