PENYELENGGARAAN PELAYAN

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SUBJEK : PENYELENGGARAAN PELAYAN


Penyelenggaraan Pelayan sedang dijalankan disebabkan kegagalan servis groupware di web interface. Sila gunakan windows (outlook or thunderbird) / mobil / 
Gmail Client untuk menghantar dan menerima email.


·       Sila layari Gmail Client untuk menghantar email. Untuk menerima email, sila membuat setting seperti manual Migrate Email yang disediakan. 

·       Penggantian platform emel Icewarp(emel sekarang) akan dijalankan pada 24-26 April 2015, platform baru yang akan digunakan adalah Gmail.

·       Pengguna juga boleh menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan Google Apps For Education yang lain. (Storage Unlimited) 


Maklumat Akses:

Login          : Full email address Cth (Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Password   : email password
[English Version]

Server maintenance in progress due web interface groupware service error. Please use windows (outlook or thunderbird) / mobile client / Gmail Client for sending and receiving email. 

·       Please login to Gmail Client for sending email. For receiving, please follow the Migrate Email guide. 

·       JTMK will migrate current email platform (Icewarp) to new email platform (Gmail) from 24-26 April 2015. 

·       UMS domain user will enjoy unlimited storage spaces for Google Drive (cloud storage) and other Google Apps for Education Apps.


Access Info:

Login : Full email address Cth (Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Password: email password