PEMBUKAAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN PROTOTAIP (PRGS) FASA 1/2015

Pengumuman daripada          : Pusat Penyelidikan dan Inovasi
Pegawai dihubungi                 : Urusetia Penyelidikan, samb; 1065, 1063


YBrs. Prof./Dato’/Dr./Tuan/Puan,

MAKLUMAN PEMBUKAAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN PROTOTAIP (PRGS) FASA 1/2015

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengumumkan pembukaan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) bermula  1 April 2015. Sehubungan itu, YBrs. Prof./Dato’/Dr./Tuan/Puan adalah dipelawa untuk mengemukakan permohonan dengan mengisi dan menghantar secara hardcopy borang permohonan ke PPI.

Borang permohonan dan garis panduan geran adalah seperti dalam lampiran atau boleh juga dicapai melalui laman web JPT (http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php). YBrs. Prof./Dato’/Dr./Tuan/Puan juga adalah dipohon untuk mengambil perhatian ke atas perkara-perkara berikut:

i.                     Kertas cadangan projek penyelidikan yang menepati kriteria penyelidikan pembangunan prototaip, mantap serta lengkap mengikut Garis Panduan PRGS;

ii.                   Jumlah peruntukan projek penyelidikan yang dipohon tidak melebihi siling yang ditetapkan iaitu RM500,000.00 dengan tempoh penyelidikan maksimum sehingga dua (2) tahun sahaja;

iii.                  Setiap Ketua Penyelidik hanya boleh mengemukakan satu (1) permohonan sahaja;

iv.                 Menghantar Tiga (3) salinan hardcopy borang permohonan ke PPI; dan

v.                  Tarikh-tarikh penting permohonan PRGS:-

 

 

Perkara
 
Tarikh
 
Catatan
 
Tarikh tutup penghantaran borang peringkat UMS
 
24 April 2015 (Jumaat)
 
-
 
Pembentangan penilaian kertas cadangan peringkat UMS
 
30 April 2015 (Khamis)
 
Pemohon yang layak dikehendaki untuk membentang kertas cadangan penyelidikan kepada panel penilai
 
Tarikh akhir penghantaran borang ke PPI selepas penambahbaikan
 
7 Mei 2015 (Khamis)
 
2 salinan hardcopy dan softcopy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perhatian dan kerjasama YBrs. Prof./Dato’/Dr./Tuan/Puan dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

(Sila Klik Lampiran)


download-icon.png - 27.75 Kb Borang Permohonan PRGS - A1 R (pindaan 2015)

download-icon.png - 27.75 Kb Garis Panduan PRGS pindaan 2015