PENANGGUHAN OPERASI PENGELUARAN BORANG PESANAN RASMI (LPO) DI SEMUA JFPIU (BERMULA 1 APRIL 2015)

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN BENDAHARI
SUBJEK : PENANGGUHAN OPERASI PENGELUARAN BORANG PESANAN RASMI  (LPO) DI SEMUA JFPIU (BERMULA 1 APRIL 2015)


Adalah dimaklumkan bahawa bermula 1 April 2015, semua operasi pengeluaran Borang Pesanan Rasmi (LPO) dalam sistem Saga akan ditangguhkan buat sementara waktu  untuk memberi laluan kepada proses installasi dan ujilari sistem sokongan GST UMS.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Sektor Pengurusan Perolehan En. Eldeon John Baptist/ Pn. Milawati Irwan di sambungan talian 1306/ 1440.