PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2015: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PAKAIAN SERAGAM UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PINDAAN 2015)

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN PENDAFTAR
SUBJEK : PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2015: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PAKAIAN SERAGAM UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PINDAAN 2015)


Y.Brs. Prof./Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan,

PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2015: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PAKAIAN SERAGAM UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PINDAAN 2015)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02.        Bersama-sama ini disertakan Pekeliling Pendaftar Bil.2/2015 yang jelas maksudnya mengenai perkara tersebut di atas untuk makluman dan tindakan lanjut pihak Y.Brs. Prof./Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan.

03.        Mohon perkara ini dimaklumkan kepada semua kakitangan di J/F/P/I/U/B masing-masing. Pekeliling-pekeliling tersebut boleh dicapai melalui laman web Jabatan Pendaftar (http://www.ums.edu.my/pendaftar/).

Segala perhatian dan kerjasama dari pihakY.Brs. Prof./Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan,dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

(Sila Klik Lampiran)

download-icon.png - 27.75 Kb Pekeliling Pendaftar Bil.2 Tahun 2015 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PAKAIAN SERAGAM