PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN MAC 2015

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN CANSELORI
SUBJEK : PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN MAC 2015


PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN MAC 2015

 

 

 

Bil.
 
Nama
 
Pelantikan
 
Tempoh Lantikan
 
1.
 
Cik Ooi Ai Yee
 
Ketua Program Ekonomi Kewangan Antarabangsa, Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
 
12 Mac 2015 hingga 11 Mac 2017 (2 Tahun)
 
2.
 
Dr. Fauziah Sulaiman
 
Pelanjutan pelantikan Penyelaras Program Pascasiswazah, Fakulti Sains dan Sumber Alam
 
1 Mei 2015 hingga 30 April 2017 (2 Tahun)
 
3.
 
Dr. Afishah Alias
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Program Fizik dengan Elektronik (HS22), Fakulti Sains dan Sumber Alam
 
1 Mei 2015 hingga 30 April 2017 (2 Tahun)
 
4.
 
Hjh. Hennie Fitria Wulandary Soehady Erfen
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Program Geologi (HS21), Fakulti Sains dan Sumber Alam
 
15 Mei 2015 hingga 15 Mei 2016 (1 Tahun)
 
5.
 
Puan Zarinah Waheed
 
Pelantikan Ketua Program Sains Marin (HS40), Fakulti Sains dan Sumber Alam
 
1 Jun 2015 hingga 31 Mei 2017 (2 Tahun)