PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN JANUARI 2015 HINGGA MAC 2015

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN CANSELORI
SUBJEK : PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN JANUARI 2015 HINGGA MAC 2015


PEMAKLUMAN PELANTIKAN BULAN JANUARI 2015 HINGGA MAC 2015

 

 

Bil.
 
Nama
 
Pelantikan
 
Tempoh Lantikan
 
1.
 
Prof. Madya Dr. Rosazman Hussin
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan (UPEP)
 
3 Januari 2015
hingga

2 Januari 2017
(2 Tahun)
 
2.
 
Prof. Madya Dr. Low Kok On
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Unit Warisan Penyelidikan Borneo (BoHRU)
 
1 Januari 2015
hingga

31 Disember 2016
(2 Tahun)

 
3.
 
Prof. Madya Dr. A. Rahman Tang Abdullah
 
Pelantikan Ketua Program Sejarah (HA24), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan
 
1 Februari 2015
hingga

31 Januari 2017
(2 Tahun)
 
4.
 
Dr. Aliakbar Gulasan
 
Pelantikan Penyelaras Pascasiswazah, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan
 
1 Februari 2015
hingga

31 Januari 2017
(2 Tahun)
 
5.
 
Encik Sharifuddin Zainal
 
Pelantikan Ketua Program Seni Kreatif (HA11), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan
 
1 Disember 2014
hingga

30 November 2016
(2 Tahun)

 
6.
 
Prof. Madya Dr. Wong Hock Tsen
 
Pelantikan Ketua Program Ekonomi Kewangan (HE07), Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan
 
21 Januari 2015
hingga

20 Januari 2017
(2 Tahun)
 
7.
 
Tuan Hj. Dullah Mulok
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Program Ekonomi Perancangan dan Pembangunan (HE05), Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan
 
15 Februari 2015
hingga

14 Februari 2017
(2 Tahun)
 
8.
 
Prof. Madya Dr. Julian Ransangan
 
Pelanjutan pelantikan Timbalan Pengarah (Akademik dan Antarabangsa), Institut Penyelidikan Marin Borneo
 
1 Februari 2015
hingga

31 Januari 2017
(2 Tahun)
 
9.
 
Dr. Muhamad Suhaimi Taat
 
Pelantikan Pengarah Pusat Islam UMS
 
1 Mac 2015
hingga

28 Februari 2017
(2 Tahun)
 
10.
 
Encik Jainurin Justine @ Abdul Aziz
 
Pelanjutan pelantikan Timbalan Pengarah (Akademik), Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
 
15 Mac 2015
hingga

14 Mac 2017
(2 Tahun)
 
11.
 
Encik Hasnol Noordin
 
Pelantikan Timbalan Pengarah (Pemajuan Pelajar), Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
 
12 Februari 2015
hingga

11 Februari 2017
(2 Tahun)
 
12.
 
Encik Saat Awang Damit
 
Pelantikan Ketua Program Komunikasi (HA02), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan
 
27 Februari 2015
hingga

26 Februari 2017
(2 Tahun)
 
13.
 
Prof. Madya Dr. Justin Sentian
 
Pelantikan Pengarah Pusat Pengurusan Eco-Campus
 
6 Mac 2015
hingga

5 Mac 2017
(2 Tahun)
 
14.
 
Dr. Darmesah Gabda
 
Pelantikan Ketua Program Matematik dengan Ekonomi (HS08), Fakulti Sains dan Sumber Alam
 
5 Mac 2015 
hingga

4 Mac 2017
(2 Tahun)
 
15.
 
Tuan Haji Mustapa Abdul Talip
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Unit Remote Sensing & GIS
 
1 Disember 2014
hingga

30 November 2015
(1 Tahun)

 
16.
 
Prof. Madya Dr. Ismail Ali
 
Pemangku Pengarah Pusat Penyelidikan Pulau-pulau Kecil
 
12 Mac 2015
sehingga pelantikan Pengarah baharu dibuat

 
17.
 
Prof. Madya Dr. Chong Khim Phin
 
Pelanjutan pelantikan Ketua Unit Penyelidikan Minyak Sawit Lestari (SPOR-Sustainable Palm Oil Research Unit)
 
15 Mac 2015                             hingga
14 Mac 2017

(2 Tahun)
 
18.
 
Prof. Madya Dr. Lee Kean Wah
 
Pelantikan Ketua Program Pendidikan dengan TESL (HT06), Fakulti Psikologi dan Pendidikan
 
1 Mei 2015
hingga
30 April 2017

(2 Tahun)