PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI ) BIL 1/2014

PENGUMUMAN DARIPADA : PUSAT PENYELIDIKAN DAN INOVASI
SUBJEK :PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI ) BIL 1/2014:  
GARIS PANDUAN PENGENAAN KOS PENGURUSAN PENYELIDIKAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 

 ANNOUNCEMENT

 


PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI ) BIL 1/2014:  

GARIS PANDUAN PENGENAAN KOS PENGURUSAN PENYELIDIKAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

Adalah dimaklumkan, Garis Panduan Pengenaan Kos Pengurusan Penyelidikan di UMS telahpun diedar kepada semua Dekan Fakulti dan Pengarah Pusat/Institut pada 10 Oktober 2014 melalui surat pejabat ini no. rujukan UMS/PPI1.3.2/800-1/2/3.

Sehubungan itu, diedarkan sekali lagi pekeliling berkenaan untuk perhatian dan tindakan semua kakitangan akademik UMS. Mohon agar setiap permohonan penyelidikan kontrak (research contract) mengambilkira pengenaan kos pengurusan ini semasa mengemukakan permohonan kepada pembiaya.

Sila rujuk lampiran untuk butiran lanjut. Garis Panduan ini juga boleh dicapai melalui laman web Pusat Penyelidikan dan Inovasi.


(Sila Klik Lampiran)

download-icon.png - 27.75 Kb Garis Panduan Pengenaan Kos Pengurusan Penyelidikan

 

 

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 • Covid 19 : Terkini dari UMS

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.