"CAR BOOT SALE"

Pengumuman Daripada: Institut Penyelidikan Marin Borneo
Subjek: Car Boot Sale