BENGKEL PENERBITAN ILMIAH 2019: DARIPADA TESIS KEPADA BUKU

PENGUMUMAN DARIPADA: PENERBIT UMS

SUBJEK: BENGKEL PENERBITAN ILMIAH 2019: DARIPADA TESIS KEPADA BUKU

Link borang penyertaan adalah seperti berikut:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd13FXUL89p8avU9BDl2JwR4AmhNK4FR7xonp5ThgcmtbloA/viewform