UCAPAN PENGHARGAAN KEPADA MANTAN NAIB CANSELOR

Cetak

UCAPAN DARIPADA: UMSKAL, PKKP, BAHAGIAN KESELAMATAN, PPST, PKPKA,PUSAT E-PEMBELAJARAN, IPMB, FKSW, JABATAN BENDAHARI, JABATAN HAL EHWAL PELAJAR, PUSAT PASCASISWAZAH, PUSAT PENGURUSAN ECO CAMPUS, DAN FKI