Pekeliling Pendaftar: Garis Panduan Pemberian Elaun Khas Kepada Kakitangan UMS Yang Terlibat Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19 Di UMS

Pengumuman Daripada: Jabatan Pendaftar

Pekeliling Pendaftar: Garis Panduan Pemberian Elaun Khas Kepada Kakitangan UMS Yang Terlibat Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19 Di UMS