"UMS Shield COVID-19 Self-Assessment Tool"

Kepada  : Kakitangan UMS, Pelawat termasuk Pekerja Luar yang masuk ke UMS
Hebahan daripada : Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan COVID-19 UMS
Subjek : UMS Shield COVID-19 Self-Assessment Tool  
 
 
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
 
Merujuk kepada Klausa 4.0 Pengurusan keluar dan masuk di tempat kerja dalam Pekeliling Pendaftar Bil.4 Tahun 2020 Garis Panduan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Semasa dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19 di Universiti Malaysia Sabah yang dikeluarkan pada 19 Mei 2020 telah menggariskan keperluan untuk memastikan semua kakitangan atau pelawat termasuk pekerja luar yang ingin masuk ke UMS dikehendaki untuk melengkapkan borang penilaian risiko individu untuk jangkitan COVID-19 secara atas talian(UMS Shield COVID-19 Self-Assessment Tool Online) yang bertujuan untuk menilai tahap risiko setiap orang yang akan masuk ke UMS bagi mengelakkan risiko penularan jangkitan COVID-19 di UMS. 
 
Video Infografik sistem