Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Bilangan 2 Tahun 2020: Garis Panduan Penyelidikan (Dalam Makmal) Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKPB) COVID-19 Di Universiti Malaysia Sabah

Pengumuman Daripada: Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi
Subjek: Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Bilangan 2 Tahun 2020: Garis Panduan Penyelidikan (Dalam Makmal) Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKPB) COVID-19 Di Universiti Malaysia Sabah

YBhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) BILANGAN 2 TAHUN 2020: GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN (DALAM MAKMAL) PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKPB) COVID-19 DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  1. Bersama ini disertakan Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Bilangan 2 Tahun 2020: Garis Panduan Penyelidikan (Dalam Makmal) Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (Pkpb) Covid-19 Di Universiti Malaysia Sabah untuk makluman, rujukan dan dipanjangkan kepada semua kakitangan pihak YBhg. Datuk /Prof./Dr./Tuan/Puan di JFPIB masing-masing.
  2. Segala perhatian dan kerjasama YBhg. Datuk/ Prof./Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang ikhlas,

[Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan]

MOLLY DONNA DATUK HJ. AWANG SHAM
Timbalan Pendaftar
b.p. Pengarah

Pekeliling TNC P&I Bil.2 2020 (Makmal) (.pdf)

Garis Panduan Menjalankan Kerja Makmal Pasca PKP (.pdf)