Pindaan/Tambahan Pekeliling Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2020, Garis Panduan Bekerja Norma Baharu Univerisiti Malaysia Sabah

Pengumuman Daripada: Jabatan Pendaftar
Subjek: Pindaan/Tambahan Pekeliling Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2020, Garis Panduan Bekerja Norma Baharu Univerisiti Malaysia Sabah

YBhg. Prof. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

PINDAAN/TAMBAHAN PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2020, GARIS PANDUAN BEKERJA NORMA BAHARU UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 

2.   Berikut disertakan Pindaan/Tambahan Pekeliling Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2020, Garis Panduan Berkerja Norma Baharu untuk rujukan dan tindakan YBhg. Prof. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan selanjutnya. 

3.   Sebarang pertanyaan bolehlah dirujuk ke Jabatan Pendaftar.

Sekian. Terima Kasih.

Pindaan/Tambahan Pekeliling Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2020, Garis Panduan Berkerja Norma Baharu (.pdf)