Perbaharui Pelekat Kenderaan : Bahagian Keselamatan

Cetak
RABU, 03 Januari - Warga Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan para kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan universiti diingatkan untuk memperbaharui pelekat kenderaan masing-masing bagi tahun 2016.

Kenyataan itu dikeluarkan oleh Bahagian Keselamatan UMS yang kini sedang giat menjalankan pemeriksaan pelekat kenderaan di pintu utama universiti bermula 1 Februari lalu.

Permohonan pelekat kenderaan boleh dibuat di pejabat bahagian itu dengan kadar bayaran RM1.00 untuk setiap pelekat.

Para pemohon juga dinasihatkan untuk mengemukakan salinan kad pengenalan dan kad pekerja untuk permohonan baharu, manakala salinan lesen memandu dan cukai jalan diperlukan untuk permohonan lanjutan.

Sebarang pertanyaan berhubung permohonan pelekat kenderaan boleh menghubungi pejabat Bahagian Keselamatan UMS di talian sambungan 613207.