FSSA Perhalusi Struktur Kokurikulum Ke Arah Bercirikan IR4.0 Dan TVET

RABU, 19 DISEMBER – Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA) sedia untuk memperhalusi dan menambah baik struktur kokurikulum pembelajaran dan pengajaran yang sedia ada di fakulti tersebut dengan menyuntik elemen berkaitan Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) dan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET).

Demikian menurut Dekan FSSA, Prof. Dr. Baba Musta ketika merasmikan Retreat Akademik di Dewan Nantapuan 1, Grand Borneo Hotel, 1 Borneo baru-baru ini.

Menurut beliau, program Retreat adalah platform terbaik membincangkan hala tuju dan perancangan FSSA bagi mencapai hasrat tersebut.

“Penambahbaikan ini adalah bagi mempersiapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran tertentu apabila memasuki pasaran kerja kelak, serta bagi menarik penglibatan industri.

“Justeru, peluang bagi para ahli akademik untuk berkumpul pada Retreat ini adalah peluang terbaik bagi membincangkan objektif dan aktiviti akademik fakulti serta pendapat bagi menambah baik struktur kokurikulum sedia ada,” katanya.

Dalam pada itu, Timbalan Pendaftar FSSA, Masri Judah berkata, Retreat ini secara tidak langsung menjadi platform kepada para ahli akademik untuk mencapai persetujuan bersama berkaitan persekitaran akademik di FSSA.

“Ini sekali gus memantapkan kurikulum program pengajian selaras dengan keperluan pasaran kerja semasa, serta meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti selari dengan aspirasi universiti,” ujar beliau.

Pada akhir program tersebut, Prof. Dr. Baba kemudiannya membentangkan resolusi Retreat akademik yang telah dipersetujui bersama oleh para peserta yang hadir.

Sumber : Kenny Uwai (FSSA)

               Mohd Redzuan B Abdullah (Foto)