Hubungi Kami

E-Respon
Sistem e-Respon adalah merupakan saluran untuk menyampaikan Aduan, Pertanyaan, Ketidakpatuhan, Cadangan dan Penghargaan untuk penambahbaikan Universiti.
Majukan aduan anda di saluran yang betul.
Link : http://eoffice.ums.edu.my/e-respon/
 
Total Asset Maintenance System (TAMS)
Sebarang aduan berkenaan penyelenggaraan/servis fasiliti Universiti Malaysia Sabah boleh disalurkan melalui Total Asset Maintenance System (TAMS) (Bagi Kakitangan Sahaja).
Majukan aduan anda di saluran yang betul.
Link : http://aset.ums.edu.my/myserv/
 
Bahagian Perhubungan Korporat, (BPK)
Email : bpk[at]ums[dot]edu[dot]my
Tel: (+6088) 320000 Ext: