Dasar Hakcipta

Universiti Malaysia Sabah (UMS) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana pihak yang menggunakan atau mengakses mana-mana bahan dari Laman Web ini.

Semua bahan yang dikeluarkan melalui laman ini adalah khusus untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Sebarang aktiviti selain dari tujuan pengajaran dan pembelajaran adalah diluar kawalan UMS.