Terma Penggunaan

PENERIMAAN TERMA PENGGUNAAN

Selamat datang semua.

Semasa menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi dasar, penafian dan terma penggunaan yang ditetapkan. Penggunaan terhadap laman web ini juga adalah penerimaan anda terhadap terma penggunaan dan mana-mana garis panduan yang disiarkan atau peraturan yang dinyatakan melalui laman web ini.

UMS boleh menambah, memadam atau mengubah suai mana-mana atau semua terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

Terima kasih.